Novinky

Darujte nám 2% z daní

Touto formou Vás prosíme o poukázanie 2% (3%) z Vašich daní pre Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ v Modre Vajanského 93.

Postup na poukázanie 2% (3%) z daní »

Všetkým Vám za Vašu ochotu vopred ďakujeme.