Oznamujeme všetkým stravníkom, že na stravu od 3.9.2019 sa zapisovali zápisným lístkom, ktorý podpisoval zákonný zástupca.

Dňom 1.9.2019 sa mení výška réžie a stravné.

  • réžia 6€ mesačne
  • stravné I. stupeň 1,21€ denne (1,20€ dotácia / 0,01€ doplatok)
  • stravné II. stupeň 1,30€ denne (1,20€ dotácia / 0,10€ doplatok)
  • stravné MŠ 1,54€ denne (1,20€ dotácia / 0,34€ doplatok)

Obed sa prevezme iba na základe stravovacieho čipu!