Kontakt jedáleň

Základná škola Ľ. Štúra – Školská jedáleň
Komenského 1
900 01 Modra

Vedúca školskej jedálne: Mária Bártová

Telefón: 033 / 647 25 66