Kontakt škola

Základná škola
Vajanského 93
900 01 Modra

Zriaďovateľ: mesto Modra

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Malacká

Telefón: 033 / 647 25 82

E-mail školy: zipctres@zsvajmo.edu.sk

Webová adresa: www.zsvajanskehomodra.sk

Adresa školy: Komenského 1, 900 01 MODRA

 

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Malacká

Kontaktná linka: 033 / 647 25 83

E-mail: zipctres@zsvajmo.edu.sk

Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Tatiana Michálková

Kontaktná linka: 033 / 647 33 66, 0911 415023

E-mail: michalkova.vajanskeho@gmail.com

Vedúca ŠKD: Gabriela Čepcová

Kontakt: 0903 261 115

Prevádzka klubu od 6:00 -17:30 hod

Výchovný poradca: PhDr. Lýdia Fuňová

Kontakt: poradca.vajmo@gmail.com

Telefonický kontakt na pedagógov našej školy

1. stupeň: 0903 766 611

2. stupeň: 0903 766 612

Telefonický kontakt na vychovávateľky v ŠKD

0903 261 115 – Maticseková, Gacíková-Repčíková

0903 261 119 – Čepcová, Kučerová, Kaiserová

Vyučujúcich kontaktujte v prípade potreby, choroby žiaka. Ak sa Vám nepodarí spojiť telefonicky, zanechajte prosím SMS.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »