Stavebné úpravy a vybudovanie učební

MESTO MODRA od 13.12.2018 realizuje projekt:
ZŠ Vajanského v Modre – stavebné úpravy a vybudovanie učební