Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Na základe ustanovenia § 155m ods. 8 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďuje Základná škola Vajanského 93 Modra na svojom webovom sídle Profil verejného obstarávateľa, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Základná škola
Vajanského 93
900 01 Modra

IČO: 36062219
DIČ: 2021603804
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Telefón: +421 33 647 25 81-2
E-mail: zipctres@zsvajmo.edu.sk
Internetová adresa: www.zsvajanskehomodra.sk

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »