Novinky

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania

Vážení rodičia,

po zasadnutí krízového štábu primátor mesta Mgr. Juraj Petrakovič rozhodol o zatvorení základných škôl na území mesta Modry z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania.

Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od zajtra, utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.

Bližšie informácie na www.modra.sk »

Koronavírus

Usmernenie Ministerstva školstva pre školy č. 2 – presné znenie na www.minedu.sk »

V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti hrdla, musí:

  • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi
  • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie
  • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR RUŠÍ s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov do zahraničia.

Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil – hlavne do Talianska.

Pre základné školy odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné nariadenia:

  • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu.
  • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami.
  • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša.
  • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.
PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »