Novinky

Šaliansky Maťko zavítal aj k nám

Mesiac december sa niesol v duchu umeleckého prednesu povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Školské kolo sa konalo 10.12.2019 a postúpili doň víťazi triednych kôl.

Fotogalériu a mená víťazov si pozrite na stránke Literárne aktivity 2019/2020 »