Akcie školského klubu detí 2014/2015

Letný tábor ŠKD

Koniec školského roka 2014/2015 priniesol deťom vytúžené prázdniny, bezstarostné chvíle plné oddychu a radovánok. Niektoré deti z ŠKD sa rozhodli stráviť prvé dni prázdnin v našom letnom tábore. Pani vychovávateľky pripravili pre deti program.  Prvý deň sme boli na turistickej vychádzke na Čermákovu lúku spojenú s hrami. Druhý deň sme sa odviezli autobusom na Zochovu chatu a odtiaľ sme peši išli na Hrad Červený kameň, kde sme navštívili expozíciu sokoliarov spojenú s letovými ukážkami.

Ďalší deň sme sa potešili filmovému predstaveniu „Hurá na futbal“ a hrami na školskom dvore. Navštívili sme dielne Majoliky a naučili sme sa servítkovú techniku.

Deti v ÚĽUV-e

V rámci Veľkonočných sviatkov sa v ÚĽUV-e každoročne usporiadavajú tvorivé dielne, ktorých s tento rok opäť zúčastnili žiaci z ŠKD ZŠ Vajanského. Lektorky si rozdelili deti podľa záujmu do dielní s tématikou zdobenie kraslíc, maľba na sklo, drôtikovanie, tkanie na tkáčskych strojoch a zhotovovanie bábok zo šúpolia. Deti maľovali, zdobili a tvorili. Odniesli si radosť z užitočne prežitého dňa a svoje práce, ktoré im budú pripomínať návštevu ÚĽUV-u.

Vychovávateľka Gacíková

Divadelné predstavenie Poprepletko

Rodinné marionetové Divadlo pod hríbikom k nám zavítalo 13. mája a našim deťom zahralo rozprávku Poprepletko. Išlo o slovné prekrúcačky a milé popletené zážitky, ktoré nakoniec priniesli hlavnému hrdinovi vysnívané šťastie, ale aj srdce princeznej.

Korčuľovanie 2015

Žiaci z ŠKD Vajanského sa zúčastnili v mesiaci február kurzu korčuľovania v hale Trnavského štadióna. Za pomoci vychovávateliek a učiteľov telesnej výchovy sa začiatočníci naučili základy techniky korčuľovania (korčuľovanie – prvé kroky, státie, citróny, brzdenie, vozenie sa vo dvojici). Pokročilejší si zdokonaľovali svoje znalosti, súťažili a šantili na ľade. Žiaci odchádzali plní nadšenia a radosti prežitých na ľade.

Touto cestou by sme chceli poďakovať za spoluprácu a finančnú podporu klubu Amavet.

Vychovávateľka Gacíková

Vianočné trhy

Prvý adventný týždeň sa na našej škole konali vianočné trhy – práce žiakov ŠKD, kandidátiek a vychovávateliek. Ďakujeme rodičom za podporu vyjadrenú kúpou prác s vianočnou tématikou.

Vychovávateľka Iveta Gacíková – Repčíková

Dopravná beseda

Svoje vedomosti z dopravnej výchovy si preverili žiaci z druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Po ukončení vyplnili dopravný test, kde si overili znalosti značiek a pravidiel cestnej premávky pre chodcov a cyklistov.

MDD v ŠKD

Divadelné predstavenie Dúhový autobus

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »