Akcie školského klubu detí 2015/2016

Odhalené tajomstvá uja žongléra

Dňa 1.apríla 2016 v popoludňajších hodinách náš školský klub navštívil ujo žonglér a takto sme sa super zabávali….

Korčuliarsky kurz

V mesiacoch január a február mali žiaci ŠKD možnosť zúčastňovať sa korčuliarskeho kurzu na Trnavskom zimnom štadióne.
Žiaci mali možnosť naučiť sa základy techniky korčuľovania – prvé kroky na korčuliach, státie, brzdenie, „citróny“. Pokročilejší žiaci sa zdokonaľovali v technike korčuľovania. Deti súťažili a šantili na ľade a na záver kurzu dostali diplom a sladkú odmenu.
Domov si odnášali milé spomienky na hodiny korčuľovania.

Spoluprácu a finančnú podporu poskytol klub Amavet Impulz 944, ktorému touto cestou ďakujeme.

Vychovávateľka Iveta Gacíková

Vianočné trhy

Prvý adventný týždeň sa v našej škole konali vianočné trhy – práce žiakov ŠKD a vychovávateliek. Ďakujeme rodičom za podporu vyjadrenú kúpou prác s vianočnou tematikou.

Vychovávateľky ŠKD

Atletický päťboj

Dňa 30. Septembra 2015 sa medzi oddeleniami ŠKD uskutočnil Atletický päťboj. Súťažilo sa v disciplínach: beh, skok z miesta, hod kriketovou loptičkou, skákanie cez lano a kop na bránu.

Výsledky

1. oddelenie   2. oddelenie   3. oddelenie   4. oddelenie   5. oddelenie
BEH   BEH   BEH   BEH   BEH
1. Jakabovič, Kollárová 1. Andrej Nyitray, Monika Nemcová 1. Kiara Krapková 1. Fellinger 1. Denis Kintler
2. Pavlík, Fuňová, Pribulová 2. Michal Beňák, Lenka Stražancová 2. Lily Kovačičová 2. IDEŠIC 2. Ennie Bučuričová
3. Noskovič 3. Matúš Benek, Alex Gschwandtner 3. Tamara Kinerová 3. Hudeková, Hodis 3. Nela Jakubcová
HOD HOD HOD   HOD   HOD
1. Pavlík 1. Michal Beňák 1. Jakub Kintler 1. Idešic 1. Matúš Staňa
2. Jakabovič 2. Andrej Nyitray 2. Nataniel Moroz 2. Fellinger 2. Eva Hvizdáková
3. Matovič  3. Matúš Benek 3. Matúš Jelenčiak 3. Bartoš, Janáč 3. Klára Brazdovičová
SKOK SKOK SKOK   SKOK   SKOK
1. Jakabovič, Fuňová 1. Michal Beňák 1. TAMARA KINEROVÁ 1. FELLINGER 1. MATÚŠ MEDLEN
2. Pavlík, Kolárová 2. Viktorka Rášová 2. LILY KOVAČIČOVÁ 2. NYITRAY 2. DENIS KINTLER
3. Durbák, Noskovič  3. Viktorka Čistá 3. SAŠA DROPPOVÁ 3. ZVEDELA 3. BERNARD LIČKO
KOP LOPTOU KOP LOPTOU KOP LOPTOU   KOP LOPTOU   KOP LOPTOU
1. Pavlík 1. Michal Beňák  1. Nataniel Moroz  1. Idešic  1. Denis Kintler
2. Kolárová 2. Michal Vaňo 2. Michaela Szlamienková 1. Fellinger 1. Lukáš Tichý
3. Matovič  3. Andrej Nyitray 3. Kristián Bango 2. Nyitray 2. Martin Kulifaj
PRESKOK PRESKOK       PRESKOK   PRESKOK
1. Pavlík 1. Monika Nemcová 1. Idešic, Kaščák, Janáč 1. Peter Válek
2. Fuňová 2. Andrea Schusterová  2. Zvedela  2. Patrik Vanek
3. Matovič  3. Nikola Patáková 3. Nyitray 3. Klára Prochádzková

Súťažilo sa v disciplínach: beh, skok z miesta, hod kriketovou loptičkou, skákanie cez lano a kop na bránu.

Šarkaniáda

A opäť je tu jeseň, vetrík si veselo pofukuje a pani vychovávateľky so žiakmi ŠKD pripravili šarkaniádu. Počas poobedňajších dní tvorili, maľovali a vymýšľali rôzne tvary šarkanov. Prišiel 22. október, kedy sa uskutočnilo púšťanie šarkanov a vyhodnotenie prác detí.

Voľnočasové aktivity

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »