Akcie školského klubu detí 2017/2018

Vyšli sme si za kultúrou

21. marca sme sa s deťmi navštevujúcimi ŠKD vybrali do miestneho kina na filmové predstavenie s názvom Ferdinand na pozvanie pána Zatlukala. Film bol poučný a deťom sa páčil. Hlavnou postavou bol mladý býk, ktorého vychovávali na býčie zápasy a bojoval za lásku k blížnemu. Podarilo sa mu zachrániť svojich blízkych pred bitúnkom, mal rád ľudí, deti a všetky zvieratká. Vyhral boj s toreadorom, ktorému chýbalo posledné víťazstvo nad Ferdinandom.
Ďakujeme p. Zatlukalovi za pekný zážitok a tešíme sa už teraz na ďalšie filmové predstavenie.

Návšteva umelca v ŠKD Kamarát

V utorok 20. februára sme v našom ŠKD Kamarát privítali netradičnú návštevu všestranného umelca pána Pavla Šima-Juríčka.
V hodinovej besede deťom porozprával zážitky z detstva, spomínal na svoje umelecké začiatky, ale spomenul aj svoju súčasnú tvorbu. Zoznámil nás s niektorými výtvarnými technikami- grafika, tempera, akvarel a vysvetlil nám, ako správne tieto techniky používať. Deti sa aktívne zapájali do diskusie. Okrem umenia sa rozprávalo aj o Jánovi Guttenbergovi a kníhtlači, o výstavách doma aj v zahraničí. Po diskusii sa dlho očakávané premenilo na skutočnosť a pán Šima- Juríček začal maľovať. Zvolil si techniku akvarel, vysvetlil deťom, že chodieva maľovať von do prírody, ale nám maľoval podľa fotografie, aby sme mohli porovnávať dielo s reálnym obrazom. Postupne sa na výkrese začala črtať naša krásna Modra. Ako pán Šima- Juríček maľoval, ukazoval deťom postupne svoje dielo a vysvetľoval, ako a prečo si zvolil takú farbu, a prečo je to práve tak namaľované. Po každej ukážke sa triedou ozývalo hlasné „wau“. Deti boli nadšené a výsledné dielo odmenili spoločným potleskom.
Na pamiatku z besedy si každé dieťa odnieslo darček- grafiku vytvorenú a podpísanú autorom. Ďakujeme pánovi Pavlovi Šima- Juríčkovi za zaujímavú besedu a za čas, ktorý nám obetoval.

Katarína Kučerová, vychovávateľka ŠKD

Najoriginálnejšia fašiangová škraboška

V čase veselice a fašiangov sa v ŠKD na Vajanského uskutočnila veľmi napínavá a dramatická súťaž o najoriginálnejšiu škrabošku. Všetky deti, ktoré sa súťaže zúčastnili, boli odmenené drobnou sladkosťou.
O 1. až 3. miesto sa podelili žiačky: Viktorka Rášová, Zorka Lančová a Dadka Kunáková. Dievčatám srdečne blahoželáme!

Gabriela Čepcová, vychovávateľka ŠKD

Kým duch v národe – národ žije

Žiaci zo ZŠ Vajanského sa v rámci ŠKD v januári vybrali so svojimi pani vychovávateľkami na miesta, kde pôsobila významná osobnosť slovenských dejín – Ľudovít Štúr. Spoločne navštívili dom, v ktorom Ľ. Štúr žil, uctili si jeho pamiatku pri soche tohto veľkého dejateľa na námestí a napokon nazreli aj do domu, v ktorom Ľ. Štúr trávil posledné chvíle svojho života po nešťastnom zranení – v dome svojho brata, evanjelického farára, Karola Štúra.
Poslednou zastávkou na ceste bola návšteva miestneho cintorína pri pamätníku a hrobe Ľ. Štúra, kde pani vychovávateľky porozprávali deťom o živote slovenského národovca.

Gabriela Čepcová, vychovávateľka ŠKD

Snehuliak je už hotový

Na začiatku februára nás pani Zima potešila poriadnou nádielkou snehu. Samozrejme, deti mali veľkú radosť a spoločne s pani vychovávateľkami postavili krásnych snehuliakov. A veruže sa nemajú za čo hanbiť:))

Vychovávateľky ŠKD

Vianočné predajné trhy v ŠKD Kamarát

Dňa 27.11.2017 sa vo vestibule ZŠ Vajanského konali Vianočné predajné trhy ŠKD Kamarát. Množstvo vianočných výrobkov bolo dôkazom šikovnosti pani vychovávateliek. Za zvuku vianočných piesní si mohli deti aj rodičia zakúpiť rôzne vence, anjelov, vianočné obrázky, svietniky, medovníky, mikulášske vrecká a ďalšie vianočné dekorácie. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si zakúpili naše výrobky. Tieto nemalé finančné prostriedky budú použité na nákup hier a skladačiek pre deti v našich oddeleniach.

Katarína Kučerová, vychovávateľka ŠKD

Šarkaniáda

V poslednú októbrovú stredu, tak ako zvyčajne, sa v našom ŠKD uskutočnila súťaž o najkrajšieho šarkana. Šarkany neodmysliteľne patria k jeseni, a najviac potešia tie podomácky vyrobené. My sme sa už tradične stretli na ďalšom ročníku púšťania šarkanov, ktoré je pre deti vždy veľkým zážitkom. Nebola núdza ani o vietor, ktorý poctivo fúkal a tentokrát nám všetkým uľahčil prácu a robil radosť. Všetky šarkany lietali čo najvyššie a o preteky s vetrom. O chvíľu zaplnili takmer celú jesennú oblohu. Deti mali obrovskú radosť, prišli sa pozrieť aj niektorí rodičia na šarkanov svojich ratolestí.
Bola to pre všetkých veľká zábava a odniesli sme si zo Šarkaniády opäť veľa krásnych zážitkov :)))
„Dopúšťania“ šarkanov o rok priatelia!

Vychovávateľky ŠKD

Atletický päťboj

Poslednú septembrovú stredu 28.9. bol v našom školskom klube súťažný deň. V Atletickom päťboji sme putovali po jednotlivých stanovištiach. V disciplíne Preskok cez lano sa hodnotil ten najvyšší. Ďalšiu disciplínu Beh na krátku vzdialenosť absolvovali deti v skupinách: dievčatá a chlapci – to bolo výtlačkov! Disciplína Skok z miesta bola veľká zábava. Bez rozbehu to bolo náročné, deti si skok natrénovali vopred a potom hor sa súťažiť! Do kruhu hádzali loptičky. Hod do terča si skúsili 2x. Aj keď sa zdalo, že prekážkový beh bude náročný, nebolo tomu tak. Štyri dráhy zostali neporušené.
Šikovné a vyšportované deti školského klubu dokázali zvládnuť všetky súťaže. Žiaci boli vyhodnotení podľa počtu výtlačkov sladkou odmenou. Všetkým deťom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na naše ďalšie súťaženia. Najbližšie sa uskutoční súťaž o najkrajšieho šarkana, ktorá sa koná každoročne v našom školskom klube v jesennom období.

Vychovávateľky ŠKD

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »