Organizácia Školského klubu detí

Vychovávateľky

1. odd. Ivana Juranová

1.poschodie 2.B (2.B, 4.B, 5.B)

2. odd. Gabriela Čepcová

Prízemie (2.A, 3.A, 5.A)

3. odd. Romana Hrdličková

1.poschodie 4.A (3.B, 4.A, 4.B)

4. odd. Iveta Gacíková – Repčíková

Prízemie (1.A, 3.A)

5. odd. Katarína Kučerová

Prízemie (1.B, 3.A)

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »