Organizácia Školského klubu detí

Vychovávateľky

1. odd. Ivana Juranová

1.poschodie 2.B (2.B, 4.B, 5.B)

2. odd. Gabriela Čepcová

Prízemie (2.A, 3.A, 5.A)

3. odd. Romana Hrdličková

1.poschodie 4.A (3.B, 4.A, 4.B)

4. odd. Iveta Gacíková – Repčíková

Prízemie (1.A, 3.A)

5. odd. Katarína Kučerová

Prízemie (1.B, 3.A)