Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ
1.A 21 Mgr. Katarína Potočná
1.B 20 PaedDr. Emília Brezinová
2.A 20 Mgr. Tatiana Uhrová
2.B 17 Mgr. Iveta Hornáčková
3.A 17 PaedDr. Stanislava Benkovská
3.B 15 Mgr. Monika Muszelová
4.A 21 Mgr. Tatiana Michálková
4.B 23 Mgr. Mária Lišková
5.A 30 Mgr. Mária Šimová- Juričková
5.B 25 Mgr. Jana Ochabová
6.A 26 Mgr. Alexander Held
6.B 26 Mgr. Linda Čintalová
7.A 19 Bc. Lýdia Markovičová
7.B 19 PhDr. Lýdia Fuňová
8.A 20 Mgr. Jana Nándoryová
8.B 21 RNDr. Iveta Jakubcová
9.A 24 Mgr. Vladimír Kolárik