Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ
1.A 21 Mgr. Katarína Potočná
1.B 20 PaedDr. Emília Brezinová
2.A 20 Mgr. Tatiana Uhrová
2.B 17 Mgr. Iveta Hornáčková
3.A 17 PaedDr. Stanislava Benkovská
3.B 15 Mgr. Monika Muszelová
4.A 21 Mgr. Tatiana Michálková
4.B 23 Mgr. Mária Lišková
5.A 30 Mgr. Mária Šimová- Juričková
5.B 25 Mgr. Jana Ochabová
6.A 26 Mgr. Alexander Held
6.B 26 Mgr. Linda Čintalová
7.A 19 Bc. Lýdia Markovičová
7.B 19 PhDr. Lýdia Fuňová
8.A 20 Mgr. Jana Nándoryová
8.B 21 RNDr. Iveta Jakubcová
9.A 24 Mgr. Vladimír Kolárik
PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »