Titul Priezvisko a meno
PaedDr. Benkovská Stanislava
Bolingerová Anna
PaedDr. Brezinová Emília
Čepcová Gabriela
Mgr. Čintalová Linda
PhDr. Fuňová Lýdia
Gacíková-Repčíková Iveta
Mgr. Golianová Mária
Mgr. Held Alexander
Mgr. Hornáčková Iveta
Hrdličková Romana
RNDr. Jakubcová Iveta
Juranová Ivana
Bc. Kokošková Natália
Mgr. Kolárik Vladimír
Kučerová Katarína
Mgr. Lišková Mária
Mgr. Malacká Mária
Bc. Markovičová Lýdia
Mgr. Michálková Tatiana
Mgr. Muszelová Monika
Mgr. Nándoryová Jana
Mgr. Ochabová Jana
Mgr. Oslík Ján
Mgr. Pešková Jana
Mgr. Potočná Katarína
Mgr. Rampáková Beáta
Mgr. Ravasová Eva
Mgr. Skovajsová Rosívalová Elena
Mgr. Šimová- Juričková Mária
Mgr. Uhrová Tatiana
PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »