Technický krúžok

Technický krúžok je vo štvrtok 14.30 – 15.30hod. v učebni techniky, vedie ho ing. Janáč.

Fotogalériu nájdete na stránke Záujmové krúžky »