Archív udalostí 2013/2014

Vyučovanie trochu inak

V mojej triede v 3.B mám veľmi šikovných žiakov. Niektorí sú vynikajúci v matematike, iní v slovenskom jazyku, niektorých veľmi zaujíma prírodoveda, či vlastiveda. Najlepší sú však všetci v rozprávaní.

Celé vyučovanie by vedeli rozprávať o tom, čo robili počas víkendu, kde boli, čo by chceli, aké filmy pozerali a o počítačových hrách ani nehovorím. Problém nastáva vtedy, keď chcem od nich, aby mi rozprávali o tom, čo sa naučili o podstatných menách, o stavbe tela živočíchov, rozobrali slovnú úlohu v matematike alebo viedli rozhovor v angličtine. A tak sme  spolu začali premýšľať o tom, ako sa to dá zlepšiť, ako je možné, že doma všetko vedia a pri tabuli to nejde. Navrhla som im akési projektové úlohy, pri ktorých si sami vybrali oblasť, tému, o čom by chceli spolužiakom porozprávať. Mohla to byť teoretická prezentácia poznatkov ale rovnako aj praktická ukážka toho, čo dokážu vytvoriť. Podmienkou bolo to, že každý žiak musel svoj projekt odprezentovať pri tabuli, pričom musel uviesť dôvody výberu témy, spôsob realizácie a musel vedieť odpovedať na otázky, ktoré mu kládli spolužiaci. Keď nastal čas prezentácií, bola som užasnutá, lebo do triedy začali deti znášať  nádherné veci.  S. Bartoš priniesol krásnu maketu volejbalového ihriska aj s 12-timi hráčmi na ňom, pričom nás poučil o pravidlách tejto hry a porozprával o histórii volejbalu v Modre. Tenisový kurt a informácie o svetových tenisových turnajoch, o najlepších hráčoch na svete a u nás zas pripravil  M.Čistý a O.Ochaba nám ukázal a porozprával ako vyzerá lukostreľba. J.Cigáneková a I.Cibulová nás poučili o hudobných nástrojoch a samozrejme aj na nich zahrali a  šenkvické piesne a tance nám predviedla L.Lichancová. R.Novák zostrojil krásnu maketu Empire state building, jedného z prvých mrakodrapov na svete a M.Gatyáš zas svoj vysnívaný dom. Takto sme sa postupne dozvedali niečo o dinosauroch, o medveďoch, o motýľoch, o kráse slovenských jaskýň a hradov a aj o našom meste. A.Hvizdáková vytvorila celú slnečnú sústavu a M.Garaj priniesol napodobeninu tanku z 2. svetovej vojny. Deti veľmi upútal projekt o počítačovej hre StarCraft od N.Pavúka a všetci sme sa zhodli na tom, že najkrajší projekt pripravila K.Váleková. Spolu so svojou mamičkou zhotovila nádhernú praktickú štúdiu o osídľovaní nášho územia Slovanmi, kde nás zaujali do detailov vypracované napodobeniny ľudí, zveri, rastlín a stvárnili aj život a prácu týchto ľudí na poli.
Takto sa žiaci nielen zaujímavým spôsobom dozvedeli niečo nové, ale naučili sa predniesť svoje vedomosti, naučili sa pohotovo reagovať na pripomienky a otázky, ostatní sa zas naučili počúvať a klásť otázky k prednášanej téme. Tento spôsob učenia sa nám všetkým páčil a ja som na svojich žiakov pyšná a verím, že sa im bude dariť aj v ďalších ročníkoch.

M.Lišková

Vyhodnotenie súťaže Odpady tvoria nápady

I. stupeň

1.miesto : 4.A  Papierový chrumkáčik
2.miesto : 4.B Recykláčik
3. miesto: 1.A Strom
Špeciálna cena za dlhodobé triedenie odpadu : trieda 3.B

II. stupeň

1.miesto : 8.B Bender
2.miesto : 6.A Robosaurus
3. miesto: 5.B Bankomat

Vyhodnotenie – sladká odmena, ktorú sponzorovali:

AGADOS – TRAILERS
KNOTT Bremsen – Achsen
BROTHER at your side

Ďakujeme!

ZŠ Vajanského bodovala v celoslovenskej výtvarnej súťaži

24.9.2013 sa v Dome Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Bratislave uskutočnilo odovzdávanie cien víťazom celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému „Lesné požiare“.  Cenu za 1. miesto v prvej kategórii odovzdal prezident Hasičského záchranného zboru SR plk. JUDr. Alexander Nejedlý našej žiačke Viktórii Turiničovej. V príhovore k oceneným deťom vyjadril  poďakovanie rodičom i pedagógom, pod vedením ktorých sa žiaci  zapojili do tohtoročného 10. ročníka. Okrem hodnotných cien a občerstvenia pripravilo vedenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre deti aj krásny program. Žiaci z celého Slovenska absolvovali prehliadku hlavného mesta autobusom a navštívili hradné návršie. Vyvrcholením slávnostného dňa bola prehliadka požiarnej zbrojnice s odborným výkladom a ukážkami požiarnej techniky. Program sa Viktórii veľmi páčil a uvažuje, že sa do tejto súťaže zapojí i v tomto školskom roku.

Vybudujme spoločne multifunkčné ihrisko pre deti v Modre

Za našu školu sme nazbierali 8 568 fliaš. Najviac nazbierali Patrik Harant z 5.A a Rebecca Pešková zo 6.A

Všetkým ďakujeme za pomoc!

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »