Archív udalostí 2014/2015

Dentálna hygiena v 1.A

Žiaci 1.A triedy mali prednášky dentálnej hygieny s praktickými ukážkami.Školiteľmi boli dvaja študenti, nádejní zubní lekári Alica Blažeková a Jozef Baláž. Deťom sa takéto ukážky mimoriadne páčili, o čom svedčia aj fotografie v galérii.

Nové premietacie plátno pre našu školu

Vďaka podpore, ktorú rodičia z 2.A triedy p. Čintala a p. Kubánová získali od Nadácie Tatra banky sa nášmu Združeniu rodičov a priateľov školy podarilo na jeseň zakúpiť nové premietacie plátno do 9.A triedy a športové potreby pre deti navštevujúce školský klub detí: futbalové bránky, švihadlá, lopty, bedmintonové a softenisové rakety, skákacie gumy a petangové gule.

Ďakujeme!

Nová počítačová učebňa

ZŠ Vajanského touto cestou veľmi pekne ďakuje rodičom, ktorí sa cez letné prázdniny podujali prerobiť, vynoviť a materiálovo doplniť počítačovú učebňu v našej škole. Naša vďaka patrí hlavne p. Dragúnovi, p. Bartošovi a p. Janáčovi, ktorí si zobrali celý projekt pod svoj patronát. V neposlednom rade ďakujeme aj ostatným rodičom p. Fellingerovi, p. Brimichovi, p. Šnaukovi, p. Čintalovi, p. Nyitrayovi, p. Fendrichovi, p. Juranovi , ktorí pomohli tento projekt uskutočniť a podieľali sa na jeho realizácii desiatky hodín.

Naši žiaci sa v tomto školskom roku budú učiť v modernejšej učebni, v ktorej je nainštalovaných 19 plne funkčných počítačov pre žiakov a učiteľský počítač s projektom a premietacím plátnom. Táto vynovená učebňa nám pomôže zatraktívniť a zefektívniť výučbu informatickej výchovy a informatiky pre všetkých žiakov našej školy.

Ďakujeme!

Branne cvičenie na 2. stupni

29. januára 2015 mali žiaci 2.stupňa našej školy branné cvičenie. Aj takto možno vyplniť čas na brannom cvičení 🙂

Výstava DINOSAUROV

Dňa 26.11.2014 sa žiaci z ŠKD a žiaci vyšších ročníkov zúčastnili výstavy Dinosaurov v Bratislave. Mali sme možnosť vidieť jednu z najväčších zbierok pravých kostier a skamenelín dinosaurov. Touto cestou by sme chceli poďakovať AMAVET-u 944 za prípravu a organizáciu návštevy výstavy.

Vychovávateľka Iveta Gacíková – Repčíková

Pasovanie za prvákov 2014

Dňa 1.10.2014 sa uskutočnilo prvýkrát na našej škole slávnostné prijatie nových žiakov prvého ročníka. Zúčastnilo sa ho 43 žiakov z 1.A a 1.B triedy. Slávnostný príhovor mala pani Viera Zochová, vedúca školskej družiny pri ZŠ Vajanskéha a staršie deti pripravili kultúrny program. Na záver bola diskotéka.

Balóny šťastia 2014

Galavečer modranských škôl

Úspech našej žiačky

Žiačka 5.B Ivetka Cibulová úspešne reprezentovala školu v medzinárodnej súťaži Talent for Europe 2015.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »