Archív udalostí 2015/2016

Štúrov hravý pretek

„Štúrov hravý pretek“ – žiaci druhého stupňa boli rozdelení do štvorčlenných družstiev a súťažili v športových a vedomostných disciplínach. Zúčastnení súťažili a zároveň spoznávali historické budovy nášho mesta .Žiaci prvého stupňa mali možnosť za pomoci sprievodcov a vychovávateliek sa zúčastniť hry „Potulky po Modre“. Pri hrách sa dozvedeli o živote Ľudovíta Štúra, kde žil, pôsobil a kde je pochovaný.

Touto cestou sa chceme poďakovať AMAVET Klubu za príjemný deň plný hier a zábavy.

Vychovávateľka Iveta Gacíková-Repčíková

Zdravá desiata

Piatok 16.októbra 2015 sme si v našej škole pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Vo všetkých triedach žiaci diskutovali o zásadách správneho stravovania, menší žiaci spoznávali rôzne druhy ovocia a zeleniny.

Žiaci pripravili chutné a zdravé pohostenie, na ktorom si pochutili spoločne s učiteľmi aj pozvanými rodinnými príslušníkmi. Na viacerých predmetoch (biológia, jazyky) sa žiaci rozprávali a naučili niečo nové o zdravom a správnom stravovaní a jeho dôležitosti pre zdravý vývin a rast.

Všetky realizované aktivity sa vydarili a žiaci ukázali, že im desiata plná ovocia, zeleniny, celozrnných a mliečnych výrobkov veľmi chutí.

Marec – mesiac knihy

Dňa 22.3.2016 triedy 2.A a 2.B zo ZŠ Vajanského v Modre so svojimi triednymi pani učiteľkami – T. Uhrovou a M. Maticsekovou – navštívili mestskú knižnicu v KDĽŠ. Akcia sa konala v rámci Mesiaca knihy. V knižnici nás privítala milá pani knihovníčka, ktorá deťom prečítala pekný rozprávkový príbeh a predstavila bábky z bábkového divadla. Potom im porozprávala ako funguje mestská knižnica a ktoré knihy sú pre nich vhodné. Druhákom sa najviac páčilo, že boli „pasovaní“ za nových čitateľov knižnice a veľmi dobre sa cítili aj v novozriadenej čitárni.
Týmto sa chceme poďakovať pani knihovníčke Mihálikovej, ktorá nám v rámci slovenského jazyka takto spríjemnila jedno marcové dopoludnie.
Mgr.Tatiana Uhrová, učiteľka ZŠ Vajanského

Malí výtvarníci a športovci zo ZŠ Vajanského

Aj napriek digitálnej dobe, keď nás obklopujú samé médiá a elektronika, nájdu sa deti, ktoré milujú klasiku. Klasiku v podobe krásy umenia a športu. Výsledkom ich snahy a námahy sú pekné umiestnenia a ocenenia v rôznych súťažiach. Vo výtvarnej súťaži s názvom Európa v škole získala krásne 1.miesto v okresnom kole žiačka 5.ročníka Mária Staňová a postúpila do celoštátneho kola. V súťaži „Kupeckého svet“ sa na 2.mieste v okresnom kole umiestnila žiačka 5.ročníka Agáta Polonská. Obe dievčatá majú veľmi blízky vzťah k výtvarnému umeniu a talent.
Svoje nadanie pre šport uplatňujú deti zo šiestej triedy, Matúš Hrdlovič, ktorý sa odmalička venuje karate spolu so svojím mladším bratom Šimonom. Obaja chlapci sú veľmi šikovní a úspešní v tomto športe. 14.5.2016 sa konali v Poprade Majstrovstvá Slovenska v karate, ktorých sa zúčastnilo 60 klubov a 426 pretekárov. Matúš získal Slovenský pohár, stal sa majstrom Slovenska a obhájil minuloročný titul. Ďalšou nádejnou a šikovnou športovkyňou je žiačka 6. ročníka Katka Váleková, ktorej už v ranom detstve učarovalo horolezectvo. Navštevuje MKŠK v Modre. Už od prvej triedy sa venuje lezeniu po umelej stene. V minulom roku (2015) získala vo svojej kategórii pekné 2.miesto na Slovensku a zúčastňuje sa pravidelne rôznych súťaží.
Našim malým výtvarníčkam a športovcom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

Po stopách „krvavej “ grófky a pána Váhu a Tatier

Vo štvrtok 26.5. 2016 sa naši piataci a dievčatá šiestačky zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie v Čachticiach. Cieľom našej cesty bola návšteva Draškovičovho kaštieľa a Čachtického hradu. Draškovičovský kaštieľ bol postavený v r. 1668 a rozšírili ho koncom 17. storočia. Pani sprievodkyňa nám podala stručný výklad a priblížila kultúrne tradície a ľudové zvyky mestečka pod Čachtickým hradom. Mali sme možnosť pozrieť si novú expozíciu s názvom Alžbeta Báthoryová- krutosť ukrytá v čipkách a na vlastné oči vidieť rekonštrukciu odevu “ krvavej“ grófky podľa dobových zobrazení.

Potom naše kroky viedli priamo na Čachtický hrad, opradený tajomnými príbehmi a záhadami vďaka panej hradu – grófke Báthoryovej. Sprievodca nás oboznámil s históriou hradu a tiež sme sa dozvedeli rôzne legendy spojené s krvilačnou grófkou. Pri rozprávaní príbehov deti tajili dych a niektoré mali aj hrôzu v očiach. Našťastie to boli iba príbehy a skutočné stretnutie s „Báthoryčkou“ sa nekonalo.
Poslednou zastávkou boli kratučké nákupy v Trnave, kde si prišli na svoje najmä deti, osviežili sa dobrou zmrzlinou, maškrtkami, ale tiež kúpili aj drobnosti domov, svojim blízkym.

Geografická exkurzia

Naši ôsmaci a deviataci sa v piatok vybrali na geografickú exkurziu do Trenčína, ktorú zorganizovala pani učiteľka Markovičová. Navštívili sme Trenčiansky hrad, na ktorom bol v minulosti pánom nám dobre známy Matúš Čák Trenčiansky, prezývaný aj pán Váhu a Tatier. Mali sme možnosť dozvedieť sa niečo o histórii hradu a pokochať sa nádherným výhľadom na mesto Trenčín priamo z najvyššej veže hradu. Nakukli sme aj do predajne suvenírov, kde sme si mohli kúpiť napr. maličkú magnetku na pamiatku. Dokonca nám žiaci aj zapózovali pri fotení na nádvorí hradu. No a samozrejme, na koniec to najlepšie-hurá na nákupy! Zakotvili sme na dve hodinky v nákupnom centre Laugaricio na začiatku Trenčína, kde si deti pobehali obchody, pomaškrtili si v „mekáči“ a unavení, ale spokojní a plní zážitkov sme sa šťastne vrátili domov.

Exkurzia 5.A vo vinárstve Karpatská perla

V piatok 8.4.2016 sa trieda 5. A zúčastnila exkurzie v rodinnom vinárstve Karpatská perla v Šenkviciach.
Žiaci sa pútavou formou zoznámili s výrobným procesom a mali možnosť pozrieť si výrobné priestory. Ochutnali zdravý a chutný hroznový mušt z produkcie firmy.
Exkurzia bola spojená aj s cyklistickým výletom do modranských viníc, aby deti videli, kde sa spája dar našej zeme s ľudskou prácou a kde sa vlastne celý výrobný proces začína.
Vrámci cyklotúry trieda navštívila aj pamätné miesto zranenia Ľudovíta Štúra.

Upratovanie 2016

Dňa 15.apríla 2016 pri príležitosti Dňa Zeme (22.apríla) sa žiaci našej školy zapojili do celomestského upratovania. Spoločne sme upratali a zveľadili okolie našej školy. Každá z tried mala pridelený svoj úsek, ktorý spolu s triednym učiteľom podľa pokynov vyčistila, vyhrabala lístie, pozametala. Žiaci ôsmych ročníkov pozastrihávali a upravili stromčeky a kríky v okolí školy, deviataci pomohli pánovi školníkovi so separáciou odpadu zo školy, pomohli so zberom papiera a oddelili drevo a kov na starých vyradených laviciach a stoličkách, aby sa mohli ekologicky zlikvidovať. Samozrejme sme separovali aj všetok odpad z upratovania- plasty, sklo, bioodpad (lístie, drevo, halúzky), komunálny odpad.

Žiaci 5.B spolu so svojou triednou pani učiteľkou Hečkovou pripravili o akcii aj projekt na nástenku v triede.

Aj takto sme spolu pomohli prírode a skrášlili okolie školy.

Výlet do Viedne 2015

Zatepľovanie školy, výmena okien a svietidiel

V našej škole sme začali nový školský rok s novým osvetlením. Pôvodné svetelné zdroje a samotné svietidlá boli po svojej životnosti, čo sa prejavovalo nežiadúcim nadmerným blikaním a „bzučaním“ svietidiel. Rekonštrukcia školy priniesla aj úplne nový systém osvetlenia v podobe najmodernejších žiarivkových svietidiel, spĺňajúce aktuálne hygienické normy. Celkovo sa vymenilo viac ako 400 ks svietidiel, s 35% úsporou energií a s viac ako dvojnásobnou životnosťou svetelných zdrojov. Ročná finančná úspora dosahuje viac ako 1.480 €.

4. ročník v škole v prírode

Aj tento rok, ako každý, štvrtáci našej školy išli do školy v prírode Twistovo, bol to posledný májový týždeň.

Škola sa nachádza v prekrásnom lesnom prostredí pri Trenčianskej Teplej. Počas celého pobytu sa deťom venovali animátori, ktorí deťom vymýšľali rôzne hry, súťaže a zábavu. Celé popoludnia deti trávili vonku pri rôznych športových a zábavných hrách a súťažiach, ale mohli si zahrať aj rôzne športy, ako futbal, basketbal, volejbal, tenis, florbal, či povoziť sa na štvorkolkách. V stredu sme boli na výlete v Bojnickom zámku a v ZOO, vo štvrtok sme zvládli turistiku do Trenčiankych Teplíc. Koncom týždňa sme mali opekačku, diskotéku a celotýždenné vyhodnotenie súťaží.

Koniec školy v prírode prišiel veľmi rýchlo, a nám bolo smutno, že už musíme odísť domov.

Bolo nám super! Ďakujeme!

Slávik Slovenska 2016

Obvodné kolo

V I. kategórii sa na treťom mieste umiestnil žiak Vincent Kaščák, 3.A.

Gratulujeme!!!

Školské kolo

I. Kategória

1. miesto – Karolína Juranová  3.A
1. miesto – Vincent Kaščák 3.A
2. miesto – Andrej Fellinger 3.A
3. miesto – Oleg Lysý 2.A
3. miesto – Samuel Rusnák 2.B

II. Kategória

2. miesto – Michaela Pokojná 4.A
3. miesto – Ema Klimková 4.A

III. Kategória

2. miesto – Natália Dobrovičová 7.A
3. miesto – Stella Pražáková 7.A

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »