Archív udalostí 2016/2017

Zápis do 1.ročníka

V dňoch 19. a 20.4.2017 sa v našej ZŠ Vajanského konal zápis detí do 1.ročníka.

Vystrašené detské tváričky razom vystriedal úsmev, keď sa im prihovorili naše milé pani učiteľky. Všetky deti odvážne ukázali svoje vedomosti a boli zapísané do 1. ročníka.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa rozhodli pre našu školu a už teraz sa tešíme na budúcich prváčikov!

Aké boli fašiangy u nás…

15.2.2017 sa naša škola-telocvičňa premenila na deň rôznych rozprávkových bytostí, víl, čarodejníc, supermanov či pirátov. Niektoré deti si masky vytvorili samy s pomocou rodičov a hrdo sa nám v nich predviedli. Veľmi ťažké bolo hodnotenie masiek, pretože všetky deti boli okúzľujúce a každé z nich bolo víťazom:)))
Deti 1.stupňa prežili krásne a zábavné dopoludnie so svojimi maskami a pani učiteľkami. Sme radi, že sa všetci cítili príjemne a pekne sme sa rozlúčili s fašiangovou sezónou.
Dofašiangovania o rok, priatelia!

Mikuláš

V utorok 6.12.2016 zavítala mikulášska nálada aj na našu Základnú školu Vajanského. Panovala tu sviatočná atmosféra, žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule mikulášskymi rýmovačkami a kresbami, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov. Deti prvého stupňa navštívil samotný sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelmi a čertami. Nálada bola výborná a žiaci prekypovali nedočkavosťou, aby mohli sv. Mikulášovi predviesť, čo všetko dokážu. Sv. Mikuláš im za to nadelil hŕbu sladkostí a ovocia. Tento deň vyvrcholil mikulášskymi večierkami vo všetkých triedach a tým vniesol vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá bude zavŕšená vianočnými sviatkami, na ktoré sa tak všetci veľmi tešíme!

Svetová výstava COSMOS

Dňa 8.11.2016 sa žiaci 3.A a 3.B triedy našej školy zúčastnili svetovej výstavy COSMOS v bratislavskej Inchebe.

Hneď na začiatku nás krátky film uviedol do sveta kozmonautiky od jej začiatkov až po dnes. Dozvedeli sme sa o prvých ľuďoch vo vesmíre, ale aj o tých, ktorí tam zahynuli. Videli sme, ako boli do vesmíru vyslané aj mnohé zvieratá. Upútali nás mnohé modely vesmírnych rakiet, lunochodov, vesmírnych staníc a modulov. Zaujal nás najmä obrovský model najväčšej rakety Saturn V. Bolo tu vystavených aj množstvo skafandrov, prílb, oblečenia a rôznych iných pomôcok kozmonautov, napríklad aj plechovky od coca coly, ktoré boli vynesené do kozmu.

Celou výstavou nás sprevádzali audiovizuálne ukážky a audio nahrávky na vysielačkách, ktoré nám zapožičali počas prehliadky. Na záver sme sa ocitli v play zóne, kde sme si mohli virtuálne vyskúšať pilotovanie lietadla, či rakety alebo v centrifuge skutočný pohyb v kozme.

Za tieto úžasné zážitky veľmi pekne ďakujeme pani Miriam Fuňovej, ktorá nám túto exkurziu sprostredkovala a uhradila všetky náklady cez občianske združenie „My ženy“. Bolo to super.

Upratovanie areálu školy

Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili jarného upratovania areálu našej školy, aj keď trošku neskôr, ako býva zvykom, nakoľko nám to počasie v apríli nedovolilo. Každá trieda mala určený svoj úsek, ktorý žiaci čistili, zbierali a triedili odpad, trhali zelinu, hrabali a na fúriku vynášali do kontajnera.

Do upratovania sme sa zapojili všetci, malí i veľkí, a preto nám to netrvalo príliš dlho. Po skončení brigády sme si vyplnili čas rôznymi hrami, prechádzkou alebo relaxom na štadióne.

Spoločne sa tešíme z toho, že sme si opäť školu a jej vonkajšie priestory skrášlili a vyčistili. O rok si brigádu určite zopakujeme:)))

MDD pre všetky deti

1.jún už tradične patrí všetkým deťom na celom svete. Nie však každé dieťa môže prežiť v radosti a s úsmevom na tvári tento svoj sviatok. Vďakabohu, naše deti  mohli prežiť pekný sviatočný a veselý Medzinárodný deň detí aj vďaka milému majiteľovi cukrárne na Vajanského ulici, ktorý všetkým našim deťom daroval kopček chutnej zmrzliny. Aj touto cestou sa mu chceme poďakovať za jeho ochotu a možnosť urobiť radosť malým i veľkým deťom.

Náš program pokračoval ďalej filmovým predstavením Baby šéf, na ktorom sme sa všetci dobre pobavili a zasmiali, aj my dospelí. Aspoň na malý okamih sme sa všetci cítili ako malé deti a vďaka našim žiakom sme sa mohli imaginárne preniesť do nášho dávneho detstva.

MDD je dňom, kedy sa všetci cítime ako malé, nevinné deti, ktoré majú bezstarostný život. Je to deň, ktorý by mal spojiť všetkých ľudí na celom svete a viesť k tomu, aby sme nezabúdali najmä na tie deti, ktoré nemajú bezstarostné detstvo a nie sú šťastné. Naučme sa so svojimi darmi či darčekmi podeliť aj s ostatnými deťmi a urobiť ich aspoň na chvíľu šťastnými.

Výlet prváčikov za zvieratkami

30.mája sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili výletu do ZOO v Bratislave. Počasie bolo výborné a nálada ešte lepšia. Debatám o nových zážitkoch nebolo konca……

Vianoce pre škôlkarov

Ak láska topí ľad, čo pani zima vyčarila,
ak dá človek viac, ako v sebe skrýva
ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz a v detských očiach je vidieť jas,
tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet,
pre ten zázrak Vianoc, nad ich čaro nič krajšieho niet.
Deti 1.stupňa spolu s pani učiteľkami dňa 14.12. pripravili pre škôlkarov z MŠ Kalinčiakova a SNP krásny vianočný program. Pre svojich budúcich spolužiakov usilovne nachystali darčeky, aby ich potešili.
A keď po tom všetkom večer doma usínali, pri srdiečku ich hrial príjemný pocit z dobre vykonanej práce.

Zážitková exkurzia vedy a techniky v Bratislave – Aurelium 2016/17

V októbri sme sa zúčastnili zaujímavej exkurzie v Centre vedy v Bratislave. Žiaci mali možnosť manipulovať s rôznymi vedeckými a technickými prístrojmi a nástrojmi, a tak si prehĺbiť svoje vedomosti z matematiky, vlastivedy a prírodovedy. Na začiatok mali pripravený zaujímavý výklad o vedeckom centre, nasledovala laserová šou, ktorá sa deťom veľmi páčila, neskôr mali možnosť pristúpiť k jednotlivým exponátom, a tak sa učiť pomocou zážitku . Veľmi pútavé pre deti boli napr.: cievka s hudbou, veterná energia, robotika, meranie tepu, rýchlosť pohybov, očné klamy, veci reagujúce na svetlo, využitie elektrickej energie, ekológia alebo magnetizmus… Týmto veľmi pekne ďakujeme p. Janáčovi, ktorý nám exkurziu vybavil, a tak umožnil deťom nezabudnuteľný zážitok.

Beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou

Pani spisovateľka V. Šikulová prišla deťom zo 4.ročníkov porozprávať o osobnostiach malokarpatského regiónu, ako boli : J. Kupecký, V. Šikula, J.Ľ. Holuby, J. Hečko, Š. Cpin, Ľ. Kellenberger, Ľ. Rajter

Keďže  rok 2016 bol rokom 80. výročia narodenia a 15. výročie úmrtia V. Šikulu, beseda bola zameraná hlavne na literárnu tvorbu spomínaného spisovateľa. Informácie boli deťom prezemtované veľmi podrobne a pútavo. Spisovateľka bližšie pracovala s knihou pre deti :Prázdniny so strýcom Rafaelom, ktorá bola podkladom pre film : Otec ma zderie tak, či tak. Dielo bolo priblížené deťom pomocou premietania niektorých častí z filmu, na ktoré mohli deti reagovať pomocou rôznych otázok a zaujímavých úloh. Žiakov beseda zaujala a aj neskôr po besede, na hodinách čítania mali možnosť ďalej pracovať s knihou, a tak sa dozvedieť koniec príbehu o chlapcovi Vincovi. Ďakujeme p. spisovateľke V. Šikulovej.

Exkurzia Planetárium Hlohovec

Program: Fantastická cesta

Tento program pútavou detskou formou priblížil žiakom súhvezdia severnej oblohy, základné poznatky o slnečnej sústave a planéty, vrátane pohybov Zeme. Žiaci si mali možnosť prehĺbiť svoje vedomosti z učiva prírodovedy .

Mgr. Katarína Potočná, PaedDr. Stanislava Benkovská

Takto sme slávili MDD na 1. stupni…

Medzinárodný deň detí v škole na Vajanského prebiehal pre žiakov 1.stupňa na školskom dvore. Deti mali možnosť súťažiť vo dvojiciach na šiestich stanovištiach.
1. stanovište: hod loptičkou na cieľ
2. stanovište: vedomostná súťaž
3. stanovište: prenášanie loptičky na lyžičke
4. stanovište: skákanie vo vreci
5. stanovište: abeceda
6. stanovište: prenášanie papierových ježkov.
Počasie prialo, deti súťažili a na záver dostali sladkú odmenu.

Projekty žiakov

2.A – prírodoveda – STROMY

2.A – vlastiveda – MODRA

Žiaci druhých ročníkov pripravili na vlastivede projekty o našom krásnom meste Modra.

1.A – Deň matiek

Ku Dňu matiek pripravili žiaci 1.A triedy spolu s triednou pani učiteľkou darčeky pre mamičky – sovičky z papiera.

Škola v prírode Twistovo

Aj tento rok, ako každý, sme všetci štvrtáci našej školy išli do školy v prírode, bolo to posledný aprílový týždeň.

Pani učiteľky nám povedali, že pôjdeme do Trenčianskej Teplej do Twistova, lebo tam vraj býva dobre. Nebola to pravda, lebo tam bolo super bombovo. Super tam bolo preto, lebo tam boli najlepší animátori na svete , ktorí nám vymýšľali rôzne hry, súťaže a zábavu, varili tam dobré jedlo a učili sme sa len veľmi málo.

Celé popoludnia sme trávili vonku pri rôznych športových a zábavných hrách a súťažiach, ale mohli sme hrať aj rôzne športy ako futbal, volejbal, tenis, basketbal, florbal a vybíjanú a ešte sme sa mohli voziť aj na štvorkolkách, učiť sa maľovať na tvár alebo žonglovať. Všetky súťaže sme robili v tímoch, v ktorých okrem nás bolo aj veľa detí z Kysuckého Nového Mesta a takto sme celý týždeň súťažili o dobré fazuľky. Večer boli aj tri diskotéky a ďalšie zábavné aktivity – Twistovo má talent, Koleso šťastia a zasúťažili si aj baby proti chalanom v rôznych veselých disciplínach. Vyhrali baby.  V stredu bolo najlepšie, lebo sme išli do Bojníc, do zámku, kde bola strašidelná prehliadka. Niektorí sme sa veľmi báli. Vo štvrtok zas bola super bombová opekačka a celotýždňové vyhodnotenie zbierania fazúľ.

Keď sme v piatok  odchádzali domov, bolo nám smutno za celým Twistovom a aj za novými kamarátmi. Radi by sme sa tam ešte vrátili.

Žiaci 4.A a 4. B triedy ZŠ Vajanského, Modra

Sviatok sv. Valentína na 2. stupni

MDD detí z Vajanského školy

1. jún už tradične patrí všetkým deťom na celom svete. Aj v našej škole sme pripravili pre našich žiakov 2. stupňa bohatý a zaujímavý program v spolupráci s občianskym združením Amavet. Miestom konania bol štadión v Modre. Žiaci súťažili v troch športových disciplínach- v orientačnom behu ako jednotlivci, dievčatá vo vybíjanej a chalani vo florbale. Niektoré zápasy boli veľmi napínavé a vybojované víťazstvo zaslúžené. Deti sa dobre zabavili, niektoré si zašportovali, iné pomáhali vyučujúcim počas súťaží, alebo povzbudzovali svojich kamarátov. Na záver prišlo vyhodnotenie všetkých disciplín a radosť detí-víťazov bola veľká. Získaný počet medailí svedčí o tom, že aj naša škola má niekoľko skrytých športových talentov.
Vyhodnotenie športových disciplín: vybíjaná a florbal
V týchto disciplínach deti súťažili v dvoch kategóriách – mladší a starší žiaci.

Prvá kategória – vybíjaná – mladšie žiačky:
1. miesto: 6.B
2. miesto: 5.A
3. miesto: 6.A

Druhá kategória – vybíjaná – staršie žiačky:
1. miesto: 7.AB
2. miesto: 8.AB

Prvá kategória – floorbal – mladší žiaci:
1.miesto: 6.B
2. miesto: 6.A
3. miesto: 5.B

Druhá kategória – floorbal – starší žiaci:
1. miesto: 9.A
2. miesto: 8.AB
3. miesto: 7.AB

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme!

Deň otvorených dverí

V poslednú marcovú stredu sme v našej škole privítali budúcich prváčikov a ich rodičov. Prišli nás navštíviť deti z materských škôl spolu so svojimi pani učiteľkami a tiež aj rodičia s deťmi. Všetky deti mohli nazrieť do každej triedy, učebne, ako aj do priestorov ŠKD, knižnice a telocvične, kde ich naši žiaci spolu s pani učiteľkami sprevádzali a pripravili im krátky zaujímavý program. V odborných učebniach fyziky a chémie si mohli deti vyskúšať rôzne pokusy, v miestnosti slovenského jazyka pozrieť animovaný film o sobíkovi Rudolfovi alebo sa trošku vyblázniť v našej telocvični. Všetkým sa veľmi páčilo a odchádzali od nás plní zážitkov.

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa znovu o rok na stretnutie s budúcimi prváčikmi!

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »