Archív udalostí 2017/2018

Ako sme do bane fárali

Nový školský rok sme začali veľmi aktí­vne – exkurziou do Banskej Štiavnice – mesta baníkov.

Prvú zastávku sme si urobili v expozícii baníctva v štôlni Bartolomej v Banskej Štiavnici. Videli sme autentické banské priestory, kde sa kedysi dobývali strieborné a zlatonosné rudy. Vystrojení­ plášťom, prilbou a lampou sme sfárali v sprievode kvalifikovaného lektora do banských priestorov, kde sme si prezreli vývoj rudného baníctva od stredoveku, kedy sa dobývalo ručne až po baníctvo konca 20. storočia, keď ťažkú banícku prácu uľahčovali rôzne stroje. Po skončení­ podzemnej prehliadky sme si prezreli povrchovú expozí­ciu, ktorú tvorili banské budovy z rôznych závodov na Slovensku. Výnimočný je Hellov vodostĺpcový ťažný stroj, posledný svojho druhu na svete. Súčasťou povrchu je aj náučná geologická expozícia banskoštiavnického geoparku prezentujúca geologickú stavbu Slovenska prostrední­ctvom geologickej mapy horní­n z celého územia našej republiky.

Naša druhá zastávka nás zaviedla do priestorov Berggerichtu – budovy bývalého Banského súdu. V súčasnosti sa v tejto budove nachádza Mineralogická expozí­cia, ktorá predstavuje viac ako 400 druhov minerálov zo všetkých obývaných kontinentov. Súčasťou prehliadky bola aj štôlňˆa Michal, ktorá je zaujímavá tým, že ústi priamo do nádvoria.

V bohatom zariadení­ kaštieľa vo Svätom Antone sme obdivovali umelecko-historickú expozíciu, ktorá odzrkadľovala spôsob života, vkus a záľuby Koháryovcov a Coburgovcov, ktorí sem sústredili prekrásny nábytok od začiatku 18. storočia do začiatku 20. storočia.

Odtiaľ naše kroky už viedli smerom domov. Hoci unavení, ale plní­ nových zážitkov a prežitých dobrodružstiev sme sa vrátili naspäť. Veríme, že tieto zaujímavé miesta stredného Slovenska a histórie našej krajiny navštívime opäť.

Vstúpili sme do roka osláv polstoročnice našej školy

V školskom roku 2017/2018 naša škola bude sláviť 50. výročie svojho založenia. Pri príležitosti tohto okrúhleho jubilea sme sa rozhodli spolu so žiakmi vstúpiť do nového školského roku netradičným spôsobom. Školský rok 2017/2018 sme privítali v areáli školy slávnostným programom. Naše pozvanie prijal i pán primátor spolu s pani Galovičovou z mestského úradu.

Našej „jubilantke“ sa prihovorila pani riaditeľka spoločne s pánom primátorom, žiačky našej školy, Grétka Polonská a Emka Polčičová, zarecitovali pekné básne a Karolínka Juranová zanôtila krásnu pieseň.

Na záver programu všetci žiaci našej školy vypustili do vzduchu balóny, ktoré ihneď vyleteli do výšav a o malú chvíľu sa nám stratili z dohľadu. Atmosféra bola úžasná, deti nadšené, rodičia milo prekvapení.

Naša vďaka patrí aj pani Lýdii Cibulovej, ktorá celý náš program sprevádzala hrou na hudobnom nástroji. Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dnešnému slávnostnému otvoreniu školského roka.

6. školská zábava

Dobrí priatelia a tanec prinášajú do srdca radosť a dokážu aj ten najzachmúrenejší deň rozjasniť.

V piatkový januárový večer 6. školskú zábavu rodičov, učiteľov a priateľov ZŠ Vajanského v Modre roztancovali na parkete Kultúrneho domu Ľ.Štúra zverenci manželov Kováčikovcov z tanečnej školy 6. školská zábava

Dobrí priatelia a tanec prinášajú do srdca radosť a dokážu aj ten najzachmúrenejší deň rozjasniť.
V piatkový januárový večer 6. školskú zábavu rodičov, učiteľov a priateľov ZŠ Vajanského v Modre roztancovali na parkete Kultúrneho domu Ľ.Štúra zverenci manželov Kováčikovcov z tanečnej školy MagicDance v Modre.
Po zaznení nádherných tónov valčíka Na krásnom modrom Dunaji zostali takmer všetky stoličky prázdne. Skvelá zábava v rytme tanca, v opojení smiechu a hudby pána Ľuboša Bilského a jeho skupiny v nádherne vyzdobenej sále trvala do rána. Zabudli sme na každodennosť a nechali sa unášať príjemnou atmosférou po celú noc.

Zo srdca chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave tejto akcie. Ďakujeme všetkým zúčastneným, že sa na zábave zišli v hojnom počte. Zvlášť ďakujeme našim sponzorom za finančné príspevky a vecné dary do tomboly. Celý výťažok zo zábavy vrátane tombolových lístkov a predaja v bufete bude použitý výhradne pre potreby žiakov našej školy.

Tak milí priatelia, vďaka Vám a o rok znova dovidenia!

Deň otvorených dverí

Od posledného Dňa otvorených dverí v našej škole uplynul už rok a opäť sa brány ZŠ Vajanského otvorili dňa 5. apríla 2018 pre všetkých rodičov a budúcich žiakov v čase od 9.00 do 18.00 hod. V dopoludňajších hodinách si prišli pozrieť našu školu deti z materských škôl spolu so svojimi pani učiteľkami a popoludnie nám zasa vyplnili rodičia s deťmi – predškolákmi. Počas návštevy sprevádzali deti aj rodičov naše milé ôsmačky, ktoré svojím oblečením – kostýmami – voviedli deti akoby do rozprávkového sveta a vytvorili príjemnú atmosféru.Všetky deti mali možnosť nazrieť do každej triedy, učebne či školského klubu, kde na nich čakali pani učiteľky a vychovávateľky s bohatým programom a malou odmenou. Azda najväčšie zážitky si deti odniesli z učební fyziky a chémie, kde naši starší žiaci predvádzali rôzne pokusy, až deti tajili dych. Kratučký oddych si mohli spraviť v učebni slovenského jazyka pri pozeraní animovanej rozprávky alebo filmu. Niektorí rodičia s deťmi navštívili aj našu školskú knižnicu, v ktorej si mohli prezrieť knihy od výmyslu sveta – rozprávkové i náučné. Vo vedľajšej budove, kde sa nachádza telocvičňa, si mohli zasa trošku zašportovať, v učebni techniky zahrať sa na malých majstrov a remeselníkov.
Hoci návšteva našej školy bola pre malé deti vyčerpávajúca a únavná, ale veríme, že si všetky deti od nás odniesli nezabudnuteľné zážitky.

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na vás v novom školskom roku!

Vianočná besiedka s Mikulášom

Štvrtáci v Modranskej knižnici

Osmijanko…, náučný program, bolo to super. Ďakujeme Mestskej knižnici za pekný program. Michálková.

Prvý polrok v škole

Prvácky polrok vôbec nebol ľahký. Všetko nové. Nová škola, nová pani učiteľka, noví spolužiaci, pečiatky, domáce úlohy, sedenie v lavici, písmená, číslice, čipy na obed, skoré vstávanie do ŠKD, krúžky po vyučovaní.
Výsledok sa dostavil. Prváci z 1.B triedy môžu byť so svojou prácou spokojní.
Pani učiteľka posiela vysvedčenie pre rodičov za snahu, námahu, za vytrvalé sedenie s dieťaťom pri domácich úlohách, za materiálnu a finančnú pomoc triede a škole. Všetkým Vám dávam sovičku – Veľmi dobré výsledky.

Beseda s pani policajtkou

Posledný februárový pondelok sa naši deviataci – 9.A zúčastnili besedy s kpt. Mgr. Zuzanou Mišovičovou z prevencie vnútorného oddelenia OR PZ v Pezinku. Beseda sa konala v rámci prevencie drog a alkoholizmu, ktoré sú veľakrát veľkým nebezpečenstvom, ale zároveň aj lákadlom mladého človeka.

Deviatakom sa beseda páčila, pozorne počúvali a zároveň sa aj aktívne zapájali do diskusie svojimi otázkami či názormi. Tieto stretnutia môžu byť pre žiakov veľmi obohacujúce a priniesť im nové vedomosti z danej oblasti.

Besedy s príjemnou a kvalifikovanou kapitánkou Mišovičovou budú prebiehať aj v budúcnosti s ďalšími žiakmi našej školy.

Škola v prírode Twistovo

V mesiaci máji sa takmer všetci naši štvrtáci zúčastnili týždenného pobytu školy v prírode v Trenčianskej Teplej. V rezorte Twistovo, uprostred krásnej prírody, sme mali nielen pekné ubytovanie a výbornú stravu, ale aj futbalové, tenisové, basketbalové, volejbalové a florbalové ihrisko, vždy k dispozícii aj so športovým náčiním. Keďže nám počasie prialo, plne sme využili všetky športoviská na hry a zábavu. V dopoludňajších hodinách sme sa trochu učili a popoludní nás čakal bohatý, zaujímavý a veľmi zábavný program s animátormi. Večerné programy, ktoré nám pripravili animátori boli super. Veľmi sa nám páčili tančeky, ktoré nás učili počas celého týždňa. V stredu sme boli na výlete v Bojniciach. Navštívili sme najstaršiu ZOO na Slovensku a nádherný Bojnický zámok. Počas celého pobytu sme celý deň trávili v prírode, mobily a tablety nám vôbec nechýbali. Odchádzali sme smutní a veľmi radi by sme si takýto týždeň zopakovali.
Ďakujeme!

Umenie našich predkov

Prostredníctvom odborníka na hudbu a hudobné nástroje, pána Budinského, sa žiaci prvého stupňa mohli dozvedieť a naučiť opäť niečo o našej ľudovej kultúre, umení a živote našich predkov.
Pán Anton Budinský k nám zavítal 17. mája, aby nás oboznámil s históriou niektorých hudobných nástrojov a tiež nám pekne na nich zahral a zaspieval. Pán Budinský je zberateľom ľudových piesní a venuje sa tomuto koníčku celý svoj život.
Deti ho počúvali so zatajeným dychom a čas strávený s týmto umelcom veľmi rýchlo ubehol.

Slávik Slovenska

Dňa 3. mája 2018 v okresnom kole Slávika Slovenska získali Samko Rusnák (4.B) pekné 2. miesto a Grétka Brazdovičová čestné uznanie.

Obom srdečne gratulujeme!

Školské kolo súťaže Slávik Slovenska

Dňa 24. apríla 2018 sa uskutočnilo školské kolo v súťaži „Slávik Slovenska“.

I. kategória

1.miesto Gréta Brazdovičová 1.A
2.miesto Matúš Klimko 2.A
2.miesto Nela Bacigálová 3.B
3.miesto Peter Juran 2.B
3.miesto Klára Brazdovičová

II. kategória

1.miesto Samuel Rusnák 4.B
2.miesto Alžbeta Bližnáková 4.A
2.miesto Karolína Juranová 5.A
3.miesto Mia Lišková 4.A
3.miesto Matilda Pašková 4.A
3.miesto Vincent Kaščák 5.A

III. kategória

2.miesto Natália Dobrovičová 9.A

Roztratení, ale nestratení

„Viem o jednej krajine, ktorá vás očarí, ktorá je nádherná a má plno bohatstiev. Tá krajina je vlasť mojich predkov, ich rodný kraj. Pôda, zem na ktorej oni stáli, ktorá ich poznala, keď ešte boli malí, tá zem, ktorá sa starala o všetkých živých a hrôzy minulosti sa teraz snaží schovať pred mojimi očami.“
Slová dnešného dospievajúceho srbského muža, čo stále hľadá svoje korene. Tu. Na Slovensku.
Slováci nežijú iba medzi Tatrami a Dunajom, sú roztratení, ale nestratení vo svete. Slovenskí svet v zahraničí – to je národ v malom. Je možné povedať, že je to druhá časť národa, ktorá žila, vyvíjala sa, pracovala v iných pomeroch a za zvláštnych okolností. Musela sa podriaďovať cudzím zákonom, učiť sa cudziu reč, prijímať a rešpektovať cudziu kultúru. Stále je u nich spoločná snaha udržiavať a prenášať kultúru ich predkov, tých, ktorí s veľkou odvahou a obetavosťou opustili všetko v severných Uhrách, aby založili nový život na Dolnej zemi. Podarilo sa im zachovať našu kultúru a jazyk, hoci aj archaicky, až do súčasnosti. Vďaka zanieteným a obetavým ľuďom, ako sú tí, ktorí navštívili našu školu 25. apríla tohto roku. Učitelia slovenského jazyka zo severovýchodného Maďarska župy Boršodsko – Novoabovskej – Zemplínskej z obce Répáshuta, z Vojvodiny v Srbsku a učitelia z Chorvátska.
V Centre ďalšieho vzdelávania Pedagogickej fakulty UK v Bratislave existuje jediné špecializované pracovisko na jazykovú a odbornú prípravu cudzincov. Naša škola poskytla učiteľom slovenského jazyka v zahraničí náčuvy priamo na vyučovacích hodinách na 1.stupni našej školy. Vo všetkých triedach videli ako prebieha hodina Čítania, Písania či Vlastivedy.
Učitelia si navzájom vymenili informácie ohľadom výučby u nás a v cudzine, porovnávali podmienky v školách, rozprávali, ako žijú a ktoré zvyky a tradície máme rovnaké.
S návštevou sme sa rozlúčili vystúpením žiakov literárno – hudobným predstavením Hej, do školy. Našich malých hercov uvidia ich rovesníci ďaleko aj bližšie za hranicami. Video, ktoré si odniesli kolegovia domov, určite ich žiakov poteší. Uvidia svojich rovesníkov, budú počuť čistú slovenskú reč, v ktorej im poslali odkaz, prečo musí prvák chodiť do školy. Mnohí sa v ňom nájdu, deti sú všade rovnaké.
Na Vás, učiteľoch je, aby lásku k materinskej reči, ktorú svojim žiakom vštepujete, ste starostlivo pestovali. Tí, ktorým je zachovanie slovenskosti každodenným chlebíčkom, nech slúžia príkladom, lebo ich slová o potrebe zachovávať a rozvíjať slovenské tradície, reč a kultúru, sú najdôležitejšie.
Sme šťastní, že zachovaním materinského jazyka zostanete tvorivými príslušníkmi slovenského národa a ustojíte v končinách, kde ste rodnú reč uchovali takmer tri storočia.

Dovidenia budúci rok!

Dopravná výchova

Učivo dopravnej výchovy je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania našich žiakov. Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka. Deti sú účastníkmi cestnej premávky, a to ako chodci, cyklisti, kolobežkári, ale aj ako cestujúci v osobnej či hromadnej doprave. Je preto veľmi dôležité, aby dopravnej výchove bol venovaný dostatočný priestor.

23. a 24. apríla 2018 sa v areáli našej školy objavilo pojazdné ihrisko firmy Deltrade, s.r.o. Niektorí žiaci si od minulého roka pamätali, ako sa im pred očami objavili kužele, prenosné dopravné značky, priechody pre chodcov či semafory. Deti sa nevedeli dočkať jazdy na kolobežkách. Spoznali a rozlišovali značky prikázaného smeru jazdy, zákazu vjazdu a stopky. Najmladší účastníci dopravy si upevnili znalosť striedania svetelných signálov aj básničkou:

Keď červená zabliká,
nepohnem sa z chodníka.
Oranžová svieti,
pripravte sa deti.
Iba farba zelená,
voľnú cestu znamená.

Počasie nám prialo, kolobežkovaniu nebolo konca. Už teraz sa tešíme, ako na budúci rok zvládneme všetky dopravné predpisy na jednotku.

Návšteva prezidentského paláca

V poslednú májovú stredu naši žiaci z 5.A navštívili pána prezidenta Andreja Kisku. Pri príchode sme všetci prešli detektorom kovov, vo vstupnej hale na nás čakala milá pani sprievodkyňa, ktorá nás zaviedla do veľkej sály. Tam sme sa stretli s pánom prezidentom, jeho úsmev nás všetkých očaril. Bol sympatický a milý, človek ako každý iný, a predsa výnimočný.
Odovzdali sme mu pozdravy z Modry vo forme darčekov. Modranské vínko od pána Jurana a pána Michalku a keramiku maľovanú modranským motívom. Karolínka Juranová zaspievala krásnym hlasom pieseň „Hore Modru.“
Po rozlúčke s pánom prezidentom sme prešli cez hlavné schodisko, zelený salón, hnedý salón a zlatý salón do záhrad Grasalkovičovho paláca.
Naša veľká vďaka patrí pani Hudekovej, ktorá sprostredkovala túto milú a nezabudnuteľnú návštevu a spolu s ďalšími rodičmi dofinancovala sumu za autobus.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým sponzorom a veríme, že pre žiakov 5.A triedy zostane stretnutie s pánom prezidentom nezabudnuteľným zážitkom.

Čarovný svet rozprávok

Dňa 9. apríla žiaci 4., 5. a 6. ročníka navštívili divadelné predstavenie v Kultúrnom dome v Modre, na motívy rozprávok H. Ch. Andersena, ktoré poznajú a s radosťou čítajú. Aspoň na krátku chvíľu sme sa všetci- dospelí i deti- mohli preniesť do tajuplnej ríše nádherných Andersenových rozprávok, zasmiať sa na hlúposti a márnivosti cisára v rozprávke Cisárove nové šaty alebo súcitiť s chudobným Dievčatkom so zápalkami. Rozprávkový svet je veľmi bohatý a nemali by sme nikdy zabúdať na to, že nám naši predkovia v rozprávkach zanechali neskutočné bohatstvo a ľudskú múdrosť.

Deň otvorených dverí

Od posledného Dňa otvorených dverí v našej škole uplynul už rok a opäť sa brány ZŠ Vajanského otvorili dňa 5. apríla 2018 pre všetkých rodičov a budúcich žiakov v čase od 9.00 do 18.00 hod. V dopoludňajších hodinách si prišli pozrieť našu školu deti z materských škôl spolu so svojimi pani učiteľkami a popoludnie nám zasa vyplnili rodičia s deťmi – predškolákmi. Počas návštevy sprevádzali deti aj rodičov naše milé ôsmačky, ktoré svojím oblečením – kostýmami – voviedli deti akoby do rozprávkového sveta a vytvorili príjemnú atmosféru.Všetky deti mali možnosť nazrieť do každej triedy, učebne či školského klubu, kde na nich čakali pani učiteľky a vychovávateľky s bohatým programom a malou odmenou. Azda najväčšie zážitky si deti odniesli z učební fyziky a chémie, kde naši starší žiaci predvádzali rôzne pokusy, až deti tajili dych. Kratučký oddych si mohli spraviť v učebni slovenského jazyka pri pozeraní animovanej rozprávky alebo filmu. Niektorí rodičia s deťmi navštívili aj našu školskú knižnicu, v ktorej si mohli prezrieť knihy od výmyslu sveta – rozprávkové i náučné. Vo vedľajšej budove, kde sa nachádza telocvičňa, si mohli zasa trošku zašportovať, v učebni techniky zahrať sa na malých majstrov a remeselníkov. Hoci návšteva našej školy bola pre malé deti vyčerpávajúca a únavná, ale veríme, že si všetky deti od nás odniesli nezabudnuteľné zážitky.

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na vás v novom školskom roku!

Takto sme si skrášľovali areál našej školy

Po viacerých neúspešných pokusoch o upratovanie areálu školy sme sa konečne dočkali pekného a slnečného počasia. Posledný aprílový pondelok sa naši žiaci chopili náradia, rukavíc i vriec, aby vyčistili areál školy od zbytočnej trávy, lístia, kameňov a iného odpadu. Hoci sa niektorým zo začiatku veľmi pracovať nechcelo, neskôr však premohli svoju lenivosť a pustili sa do práce. Po niekoľkých hodinách bol areál našej školy čistejší a krajší. Veríme, že aj všetky deti mali dobrý pocit z dobre vykonanej práce.

O rok si svoj „príbytok“ skrášlime opäť :)))

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »