Archív udalostí 2018/2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Dňa 3. septembra 2018 sa na pôde Základnej školy Vajanského v Modre uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019. Po zaznení štátnej hymny patrili úvodné slová pani riaditeľke Mgr. Márii Malackej, ktorá srdečne privítala všetkých žiakov, rodičov a všetkých pedagógov, ktorým pribudli nové posily: PaedDr. Emília Brezinová, ktorá povedie prvákov, Mgr. Eva Ravasová, ktorá bude vyučovať matematiku, fyziku, informatiku, Mgr. Linda Čintalová anglický jazyk a pani vychovávateľku Hrdličkovú.

Osobitnú pozornosť venovala pani riaditeľka 42 prvákom, ktorí zasadli prvýkrát do školských lavíc. Zdôraznila, že nás všetkých čaká 10 mesiacov usilovnej práce, piataci si budú zvykať na nových pedagógov a už 21.novembra ich čaká Testovanie 5 a naši deviataci sa budú snažiť, aby úspešne zvládli celoslovenské testovanie, ktoré sa uskutoční 3. apríla 2019.

V závere príhovoru pani riaditeľka popriala všetkým pedagógom a žiakom, aby tento školský rok bol úspešný, plný radosti a pohody. Zvlášť poďakovala všetkým rodičom prváčikov, že sa rozhodli dať svoje dieťa do našej školy, a tým nám prejavili veľkú dôveru.

Testovanie pohybových predpokladov prvákov

V prvý októbrový týždeň prebehol v našej škole projekt Ministerstva školstva: Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. ,, Cieľom celoplošného testovania pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov nie je vyhľadať najtalentovanejšie deti, ale odporučiť deťom druhy športov, disciplín, v ktorých môžu byť deti úspešné.“

Žiaci si merali sily v týchto navrhnutých testovacích jednotkách: predklon v sede dosahovaním, sed-ľah, opakovaná zostava s tyčou, skok do diaľky z miesta, kotúľanie troch lôpt, člnkový beh 4x 10m, viacstupňový vytrvalostný beh, vlajková naháňačka.

Všetci sa snažili podať čo najlepšie výkony, a preto im patrí veľká pochvala.

Deň výživy bol poučný, zábavný, ale hlavne chutný

Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstva Spojených národov –FAO, v roku 1945.

Deň zdravej výživy sme oslávili 29.10. aj v našej škole. Základnou myšlienkou tohto dňa je pripomenúť si, že zdravá výživa predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti, oboznámiť sa s množstvom rozmanitého ovocia a zeleniny, ochutnať jedlá i nápoje pripravené rôznymi spôsobmi.

Odštartovali sme ho pod vedením triednych učiteliek, ktoré pripravili pre deti rôzne súťaže, zaujímavé rozhovory a workshopy. Žiaci plnili úlohy plné zábavy a poučenia. Na laviciach sa objavili rôzne druhy ovocia, zeleniny, šalátov, zeleninové postavičky, ovocné a zeleninové nápoje i koláčiky pripravené zo zdravia prospešných surovín. Tento deň sme venovali aj kurzu Environmentálnej výchovy- pozornosť životnému prostrediu, recyklácii odpadov, ochrane prírody.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a spravili nám deň krajším, zaujímavejším a chutnejším.

Zvárala Kačenka, zvárala šaty

Pod týmto názvom prezentuje Múzeum Ľ. Štúra ľudový textil z Modry a Modry- Kráľovej. Autorka výstavy p. Sylvia Hrdlovičová pripravila zbierku krojov pre deti i dospelých, na všedné dni i na sviatočné príležitosti. Tretiaci i štvrtáci obdivovali prekrásne výšivky, ktoré stihli v tom čase ženy zhotovovať popri vedení domácnosti, starostlivosti o deti a ťažkej práci vo vinohrade. Dokázali by sme to aj dnes?

Pre našich starkých

Pekný darček v podobe kultúrneho programu venovali žiaci literárno – dramatického krúžku obyvateľom DSS na Zochovej ulici v Modre pri spomienke mesiaca úcty k starším.

Vybíjaná mladších žiakov

20. novembra 2018 sa uskutočnilo v Pezinku okresné kolo vo vybíjanej. Zúčastnilo sa ho päť zmiešaných družstiev žiakov 3.a 4. ročníka z rôznych škôl. Naši žiaci si vybojovali krásne druhé miesto. Gratulujeme!

Všetkovedko

Dňa 29.novembra 2018 sa konala vedomostná súťaž Všetkovedko. Zúčastnilo sa jej 32 žiakov 1.stupňa našej školy.

Titul Všetkovedko školy a 6. miesto v celoslovenskom umiestnení získal žiak 2.A – Martin Plvan.

Piatacka výtvarná trochu inak

Pani učiteľka M.Šimová-Juričková sa snaží prehlbovať vzťah žiakov k výtvarnému umeniu rôzne. V novembri sa piataci zúčastnili exkurzie do Slovenskej ľudovej majoliky, ktorá bola spojená s maľovaním na keramické nádoby. Tieto žiacke výtvory sa potom vypálili a každý si svoj výrobok mohol zobrať domov. V decembri sme boli na výstave ľudových krojov v Múzeu Ľ. Štúra. Vo februári sme mali tvorivé dielne s pani Máriou Slovákovou v Moodra galérii. Pani Slováková nie je len maliarka, ale aj svetobežníčka. Po maturite žila vo viacerých krajinách, momentálne zakotvila vo Francúzsku, kde sa venuje vlastnej výtvarnej tvorbe a robí aj tvorivé dielne pre francúzske deti. Jej pozitívne ladené diela si choďte pozrieť, neobanujete. S organizovaním týchto podujatí nám pomohli p. Miriam Fuňová a p. Peter Bližnák. Ďakujeme.

7. ročník školskej zábavy

V piatok 18.1.2019 sme sa opäť stretli v kultúrnom dome na školskej zábave a aj jej tohtoročný siedmy ročník sa vydaril!

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k jej hladkému priebehu, bohatej tombole a skvelej atmosfére – organizátorom, sponzorom, rodičom aj zúčastneným!

Deň otvorených dverí 2019

V utorok 9.4.2019 pripravili vyučujúce so žiakmi Základnej školy Vajanského 93 Modra Deň otvorených dverí pre všetkých záujemcov. Tých dúfame neodradilo ani to, že aktuálne prebieha úprava časti prízemia školy, kde pribudnú odborné triedy. Od budúceho školského roka bude mať Základná škola Vajanského nielen zrekonštruovanú budovu a jej interiér, ale aj nové moderné triedy.

Doobeda sme privítali triedy škôlkarov. Predškoláci boli veľmi šikovní. Zvládli úlohy, ktoré boli pre nich pripravené v triedach na prvom stupni aj v odborných učebniach Fyziky, Chémie, Biológie, Cudzích jazykov či Techniky a Výtvarnej triedy na druhom stupni. Všetci tak získali pečiatky do Medaily budúceho prváka a farebný vak s logom školy ako odmenu a pamiatku na DOD na Základnej škole Vajanského.

Počas celého dňa, naviac však poobede, žiaci deviatych ročníkov sprevádzali po škole budúcich žiakov a ich rodičov. Každý si tak mohol pozrieť školu, spoznať pani učiteľky, opýtať sa a porozprávať, vyskúšať si zaujímavé aktivity. Za poobednú činnosť žiaci mohli získať Diplom budúceho školáka.

Ďakujeme všetkým návštevníkom Dňa otvorených dverí. Veríme, že sa im u nás páčilo a budeme sa s nimi v škole vídať od budúceho školského roka.

Mária Golianová a kolektív ZŠ Vajanského

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »