Finančná gramotnosť 2018/2019

Finančné vzdelávanie v 9. ročníku realizujeme prostredníctvom vzdelávacieho programu „Viac ako peniaze“ v spolupráci s organizáciou Junior Achievement Slovensko.

Jeho náplňou je finančné vzdelávanie zážitkovými metódami s podporou on-line prostredia. Cieľom je naučiť mladých ľudí rozumieť svetu peňazí a riešiť úlohy a situácie, s ktorými sa môžu stretnú vo svojom osobnom i pracovnom živote.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »