Finančná gramotnosť 2018/2019

Finančné vzdelávanie v 9. ročníku realizujeme prostredníctvom vzdelávacieho programu „Viac ako peniaze“ v spolupráci s organizáciou Junior Achievement Slovensko.

Jeho náplňou je finančné vzdelávanie zážitkovými metódami s podporou on-line prostredia. Cieľom je naučiť mladých ľudí rozumieť svetu peňazí a riešiť úlohy a situácie, s ktorými sa môžu stretnú vo svojom osobnom i pracovnom živote.