Jazykové aktivity 2015/2016

Novodobo so Shakespearom

V apríli sa konal 16.ročník súťaže s názvom Novodobo so Shakespearom a zúčastnili sa ho aj žiaci našej školy. V dňoch 17. a 18. apríla 2016 súťažili v Dome kultúry v Pezinku v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku žiačky 7.A triedy, Natália Fellingerová a Stella Pražáková, Viliam Šebora z 9.B triedy a Emma Uhláriková z 8.B triedy sa zo zdravotných dôvodov nemohla súťaže zúčastniť. V prednese poézie, v kategórii 8. – 9. ročník, získal 2. miesto Viliam Šebora z 9. B triedy.
Všetkým žiakom ďakujeme za ich svedomitú prípravu, ochotu reprezentovať našu školu a srdečne blahoželáme!

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Vo štvrtok 10. decembra 2015 sa vybraní žiaci 2.stupňa zúčastnili školského kola olympiády v anglickom jazyku. Riešili úlohy zamerané na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením ako aj konverzačné úlohy.
V kategórii 1A (6.-7.ročník) sa najlepšie darilo Helenke Horváthovej zo 7.B triedy, ktorá získala 1.miesto, Natália Fellingerová zo 7.A triedy obsadila 2. miesto a 3.miesto patrí Tomášovi Sedliakovi z 5.A triedy.
V kategórii 1B (8.-9.ročník) zvíťazil Viliam Šebora z 9.B triedy, na 2.mieste sa umiestnil Matej Peniažka z 9.A triedy a 3.miesto patrí Matúšovi Liptákovi z 9.B triedy.
Žiaci, ktorí boli vo svojej kategórii najúspešnejší, nás budú v januári 2016 reprezentovať na obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku.

Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku

V stredu 13. januára 2016 sa najúspešnejší žiaci – Helenka Horváthová zo 7.B a Viliam Šebora z 9.B zúčastnili s p.učiteľom Heldom obvodného kola olympiády v anglickom jazyku v Pezinku. Skúsenejší Viliam sa umiestnil vo svojej kategórii na výbornom 2.mieste.

Blahoželáme!

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »