Jazykové aktivity 2016/2017

Aj pán Goethe by mal radosť

Naučiť sa cudzí jazyk si vyžaduje isté úsilie, ale oplatí sa to. Ovládanie cudzieho jazyka nám pomáha ľahšie nadviazať nové priateľstvá, kontakty, uplatniť sa na trhu práce, či lepšie spoznať kultúru iných národov.
Možnosť preveriť si jazykové schopnosti mali aj naše žiačky II. stupňa a to dňa 12.4.2017 v súťaži, ktorá sa už 18. krát konala v Kultúrnom dome v Pezinku. Tento rok sa do súťaže v prednese poézie a prózy v NJ pod názvom „Aj pán Goethe by mal radosť“ zapojili žiačky 8. ročníka Natália Dobrovičová a Natália Fellingerová a žiačka 7. ročníka Nella Zaťková.
Hoci bola tento rok rekordná účasť súťažiacich, naše žiačky sa umiestnili na krásnom 2.mieste – Nella Zaťková (prednes poézie) a na 3. mieste – Natália Fellingerová (prednes prózy).
Odmenené boli krásnymi diplomami a nezabudnuteľným zážitkom.
Gratulujeme a želáme aj v budúcnosti veľa úspechov a radosti pri štúdiu nemeckého jazyka.
Mgr. M. Hečková

Olympiáda z anglického jazyka

Už prišiel ten čas, keď sa vrece s olympiádami začína trhať. Ako prvá z neho „vypadla“ olympiáda z anglického jazyka, ktorej sa zúčastnili niektorí žiaci našej školy. V predposledný novembrový štvrtok 23.11. sa v našej škole konal už v poradí 28.ročník olympiády z anglického jazyka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: mladší a starší žiaci. V prvej kategórii obsadila víťaznú priečku žiačka 6.B triedy, Karin Horváthová. Úspešní bola aj jej rovesníčka zo 6.A triedy, Timea Holekšiová a Adam Lalinský zo 7.A triedy.
V kategórii starších žiakov suverénne prvé miesto obsadila Helenka Horváthová z 9.B triedy, druhé miesto patrí Ivetke Cibulovej, žiačke 8.B a o tretie miesto sa podelili chlapci z 9.A, Adam Trenčan a Jakub Šebora, ktorí dosiahli rovnaký počet bodov. Obe víťazky školského kola- sestry Horváthové postupujú do okresného kola.
Všetkým súťažiacim deťom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších ročníkoch olympiády z anglického jazyka.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »