V našej škole máme k dispozícii aj školskú knižnicu pre všetkých čitateľov, malých aj veľkých. Knižnica je otvorená každú stredu od 13.00 do 14.30, kedy vám naše pani učiteľky 1. aj 2.stupňa venujú svoj čas, ochotne vám poradia, pomôžu nájsť alebo vybrať tú „správnu“ knihu pre každého. A vy sa tak môžete úplne nerušene ponoriť do sveta fantázie a snov…V knihách nájdete aj odpovede na množstvo otázok. Môžete si vyberať z bohatej ponuky školskej knižnice: od básní, bájok, povestí, cez rozprávky, až k detektívkam, románom, či encyklopédiám.

A prečo sú knihy také dôležité v živote človeka?! Rozširujeme si pomocou nich svoju slovnú zásobu, pátrame po neznámom, odhaľujeme tajomno a obohacujeme svojho ducha. Skúste aspoň na malú chvíľku odložiť svoje telefóny, počítače a tablety, vziať do rúk zaujímavú knihu a listovať v nej…nie je to len o čítaní, ale aj o relaxe a oddychu.
Raz jeden múdry človek povedal: „Čítaj srdcom, nie očami!“ Hlavne majte na pamäti: Venujte knihám takú pozornosť, akú si zaslúžia!
Pravidlá našej školskej knižnice

Vstupuj do knižnice iba v prezuvkách.
Zákaz jedenia a pitia.
Tašku si odlož pred vstupom do knižnice.
Správaj sa slušne, nevyrušuj druhých.
Vypožičiavanie kníh je bezplatné.
Každú knihu, ktorú si požičiaš, treba vrátiť včas a nepoškodenú.
Ak knihu poškodíš, stratíš, nahradíš ju novou.
Ku knihám a zariadeniu knižnice sa správaj tak, aby ešte dlho slúžili všetkým používateľom.

Školská knižnica slúži aj ako učebňa, ktorú je možné využívať počas vyučovania, ale aj v mimovyučovacom čase, v rámci ŠKD alebo krúžkov.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »