Literárne a spoločensko-vedné aktivity 2018/2019

Opäť bol ypsilon pre nás hrou!

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do /pre nás/ 2. ročníka súťaže YPSILON-SLOVINA JE HRA, v ktorej vybraní žiaci mali možnosť preveriť si svoje vedomosti a potrápiť mozgové závity. Hoci ešte nevieme výsledky, ale rozhodne takéto „zapotenie sa“ našim deťom neuškodilo a možno si oprášili vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry.

Šaliansky Maťko sa tento rok vydaril

18.1.2019 bol pre našu školu významným dňom.

Zúčastnili sme sa okresného kola v umeleckom prednese povesti „Šaliansky Maťko“ v CVČ v Pezinku a boli sme úspešní.

Súťažilo sa v troch vekových kategóriách, v ktorých sme získali krásne 3. miesto.

V prvej kategórii bolo tretie miesto udelené žiakovi 3.B triedy, Igorovi Čukanovi, v druhej kategórii tretím miestom potešil žiak 5.B triedy, Samuel Rusnák a v poslednej kategórii získala tretie miesto žiačka 6.B triedy, Barbora Mihalkovičová.

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 1. stupeň

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

14. februára 2019 sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho žiaci 2.-4. ročníka. Všetci súťažiaci nám predviedli svoje recitátorské majstrovstvo. Právom si zaslúžili sladkú odmenu i obrovskú pochvalu za snahu.

Vyhodnotenie

Poézia:

  1. Gréta Polonská, 4.A
  2. Karolína Voleková, 2.A
  3. Anna Švecová, 2.A

Próza:

  1. Ladislav Jenčík, 4.B
  2. Nataša Milková, 4.A
  3. Igor Čukan, 3.B

 

Víťazi obidvoch kategórií sa zúčastnia okresného kola. Želáme veľa úspechov!

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 2. stupeň

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

21.2.2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy, do ktorého postúpili tí najlepší recitátori z triednych kôl.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách (poézia a próza) a v dvoch vekových kategóriách  (2.kateg. 5.+6.ročník a 3.kateg. 7.-9.ročník).

Vyhodnotenie

Poézia: 2.kategória (žiaci 5.a 6.ročníka)

1. Karolína Juranová
2. Samuel Rusnák
3. Pavol Zajac

Próza: 2.kategória

1. Franco Vista
2. Karin Tóthová
3. Barbora Mihalkovičová

Poézia: 3.kategória (žiaci 7.-9.ročníka)

1. Matea Slavik
2. Laura Polčičová
3. Ela Vydrová

Próza: 3.kategória

1. Stela Ružeková
2. Iveta Cibulová
3. Emma Šuplatová

Všetkým recitátorom ďakujeme za pekné umelecké prednesy, umiestneným žiakom srdečne blahoželáme k úspechu a víťazom školského kola držíme palce v okresnom kole, ktoré sa bude konať v našej škole 19.3.2019.

Štvrtáci v knižnici

V tomto roku si pripomíname 190. výročie narodenie velikána slovenskej literatúry – Pavla Dobšinského. Pri tejto príležitosti navštívili  naši štvrtáci Mestskú knižnicu v Modre. Program pre nich pripravila p. Zuzana Polonská. Na začiatku zisťovala, aký vzťah majú deti ku knihám a čo (prípadne či) doma čítajú. Potom sa venovala životu a dielu P. Dobšinského. Na záver im prečítala jeho rozprávku Zakliata hora. Podujatie sa žiakom veľmi páčilo.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »