Literárne a spoločensko-vedné aktivity 2018/2019

Opäť bol ypsilon pre nás hrou!

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do /pre nás/ 2. ročníka súťaže YPSILON-SLOVINA JE HRA, v ktorej vybraní žiaci mali možnosť preveriť si svoje vedomosti a potrápiť mozgové závity. Hoci ešte nevieme výsledky, ale rozhodne takéto „zapotenie sa“ našim deťom neuškodilo a možno si oprášili vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry.

Šaliansky Maťko sa tento rok vydaril

18.1.2019 bol pre našu školu významným dňom.

Zúčastnili sme sa okresného kola v umeleckom prednese povesti „Šaliansky Maťko“ v CVČ v Pezinku a boli sme úspešní.

Súťažilo sa v troch vekových kategóriách, v ktorých sme získali krásne 3. miesto.

V prvej kategórii bolo tretie miesto udelené žiakovi 3.B triedy, Igorovi Čukanovi, v druhej kategórii tretím miestom potešil žiak 5.B triedy, Samuel Rusnák a v poslednej kategórii získala tretie miesto žiačka 6.B triedy, Barbora Mihalkovičová.

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 1. stupeň

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

14. februára 2019 sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho žiaci 2.-4. ročníka. Všetci súťažiaci nám predviedli svoje recitátorské majstrovstvo. Právom si zaslúžili sladkú odmenu i obrovskú pochvalu za snahu.

Vyhodnotenie

Poézia:

  1. Gréta Polonská, 4.A
  2. Karolína Voleková, 2.A
  3. Anna Švecová, 2.A

Próza:

  1. Ladislav Jenčík, 4.B
  2. Nataša Milková, 4.A
  3. Igor Čukan, 3.B

 

Víťazi obidvoch kategórií sa zúčastnia okresného kola. Želáme veľa úspechov!

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 2. stupeň

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

21.2.2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy, do ktorého postúpili tí najlepší recitátori z triednych kôl.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách (poézia a próza) a v dvoch vekových kategóriách  (2.kateg. 5.+6.ročník a 3.kateg. 7.-9.ročník).

Vyhodnotenie

Poézia: 2.kategória (žiaci 5.a 6.ročníka)

1. Karolína Juranová
2. Samuel Rusnák
3. Pavol Zajac

Próza: 2.kategória

1. Franco Vista
2. Karin Tóthová
3. Barbora Mihalkovičová

Poézia: 3.kategória (žiaci 7.-9.ročníka)

1. Matea Slavik
2. Laura Polčičová
3. Ela Vydrová

Próza: 3.kategória

1. Stela Ružeková
2. Iveta Cibulová
3. Emma Šuplatová

Všetkým recitátorom ďakujeme za pekné umelecké prednesy, umiestneným žiakom srdečne blahoželáme k úspechu a víťazom školského kola držíme palce v okresnom kole, ktoré sa bude konať v našej škole 19.3.2019.

Štvrtáci v knižnici

V tomto roku si pripomíname 190. výročie narodenie velikána slovenskej literatúry – Pavla Dobšinského. Pri tejto príležitosti navštívili  naši štvrtáci Mestskú knižnicu v Modre. Program pre nich pripravila p. Zuzana Polonská. Na začiatku zisťovala, aký vzťah majú deti ku knihám a čo (prípadne či) doma čítajú. Potom sa venovala životu a dielu P. Dobšinského. Na záver im prečítala jeho rozprávku Zakliata hora. Podujatie sa žiakom veľmi páčilo.