Literárne a spoločensko-vedné aktivity 2019/2020

Šaliansky Maťko zavítal aj k nám

Mesiac december sa niesol v duchu umeleckého prednesu povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Školské kolo sa konalo 10.12.2019 a postúpili doň víťazi triednych kôl.

Súťažilo sa v troch vekových kategóriách, od druhého ročníka až po siedmy ročník. V prvej kategórii sa so svojím prednesom predstavili žiaci 2.-3.ročníka, druhá kategória patrila povestiam žiakov 4.-5.ročníka a tretiu kategóriu uzatvárali šiestaci spolu so siedmakmi.
Všetky zúčastnené deti, recitátorky i recitátori, podali excelentný výkon, o to ťažšie bolo rozhodovanie poroty. Avšak nikto zo súťažiacich neodišiel naprázdno, každý si odniesol sladkú odmenu a umiestnení žiaci získali za svoj prednes aj vecné ceny. Víťazi každej kategórie postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 17.1.2020 v CVČ v Pezinku.

Srdečne blahoželáme všetkým umiestneným žiakom a držíme palce v ďalších recitačných súťažiach

Výsledky

1. kategória

1. Anna Švecová /3.A/
2. Karolína Voleková /3.A/
3. Barbora Zvedelová /2.A/

2. kategória

1. Ladislav Jenčík /5.B/
2. Igor Čukan /4.B/
3. Gréta Polonská

3. kategória

1. Mia Lišková /6.B/
2. Karin Tóthová /6.B/
3. Barbora Mihalkovičová /7.B/

Medzinárodný deň školských knižníc

V posledný októbrový pondelok -28.10. sa naši žiaci zapojili do podujatia s názvom Medzinárodný deň školských knižníc spolu s pedagógmi 2. stupňa. Tento rok sa podujatie nieslo v duchu 145. výročia narodenia Jozefa Gregora Tajovského- významného spisovateľa a predstaviteľa slovenského realizmu.

Žiaci sa aktívne zapájali do jednotlivých aktivít, prostredníctvom ktorých spoznávali život i dielo Tajovského a oboznamovali sa s dobou, v ktorej žil. Ich úlohou bolo napr. vytvoriť návrh obálky Tajovského poviedky, nakresliť portrét spisovateľa, vyhľadať zastarané slová a vysvetliť ich význam. Žiaci ôsmeho ročníka zahrali scénku – úryvok z divadelnej hry Statky- zmätky, ktorá mala veľký úspech aj u pozvaných hostí. Nimi boli p. Galovičová, p. Kintler a p. Janogová. Do podujatia sa aktívne zapojili aj niektorí žiaci 1.stupňa – 3.B pod vedením p. Muczelovej nacvičila krátke pásmo o prváčikovi, ktorý nechcel chodiť do školy a p. Brezinová s triedou 1.B skladala z puzzlí podobizeň Tajovského.

Podujatie sa páčilo všetkým zúčastneným a deti si odniesli nielen pekné zážitky, ale aj drobné darčeky v podobe reklamného pera a sladkosti.

Olympiáda zo SJL ako každý rok. Ani my sme na nej nechýbali!

Aj tento rok, poslednú novembrovú stredu, sa konala v ZŠ Častá Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Podujatia sa zúčastnilo niekoľko žiakov z okolitých základných škôl, aby si zmerali svoje vedomosti z rodného jazyka.

Aj my sme boli pri tom. A rozhodne sa naša účasť vyplatila! Sme opäť bohatší o ďalšiu úspešnú riešiteľku, Mateu Slavik, žiačku z 8.A, ktorá sa zúčastnila súťaže prvýkrát a hneď potešila milým ocenením.

Matei srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »