Literárne a spoločensko-vedné aktivity 2014/2015

Úspech v súťaži Európa v škole

Žiak našej školy Matúš Čipák získal 1. miesto v okresnom kole súťaže Európa v škole (kategória 6 – 9), písomné práce.

Gratulujeme!

Výsledky školského kola súťaže Európa v škole

Literárna časť

1.Veronika Fuňová
2. Laura Lichancová

Výsledky školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2014/2015

I.stupeň

Poézia:
1. Peter Jakabovič, 3.A
2. Andrej Fellinger, 2.A
3. Michal Jakabovič 1.A

Próza:
1. Stela Ružeková, 3.A
2. Elián Máasz, 2.B
3. Zoja Valentovičová, 1.B

V okresnom kole sa Peter Jakabovič umiestnil na 2.mieste v  prednese poézie.

II.stupeň

II.Kategória

Próza:
1. Zuzana Cíferská
2. Emma Šuplatová
3. Erik Ženiš

Poézia:
1. Agáta Polonská
2. Natália Fellingerová
3. Tomáš Španka

III.Kategória

Próza:
1. Eleonóra Maticseková
2. Veronika Kubincová
3. Viliam Šebora

Poézia:
1. Radoslav Kuník
2. Rebecca Pešková
3. Viktória Mahdalová

Blahoželáme!

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »