Literárne a spoločensko-vedné aktivity 2015/2016

Ako sa písalo v minulosti

Aktivita na hodine dejepisu v 5.A a 5.B

Kto by sa nechcel aspoň na chvíľu preniesť v čase do dôb dávno minulých a cítiť ich atmosféru. Našim piatakom sa to podarilo. Trieda sa cez hodinu dejepisu zmenila na dielňu a deti si mohli vyskúšať, ako si ľudia pred 5000 rokmi zaznamenávali svoje myšlienky.

Ocitli sa v dobe písania na hlinené tabuľky. Vlastnoručne si mohli špeciálnymi pomôckami zapísať pár slov klinovým písmom, ktoré sa považuje za historicky najstaršie písmo. Vzniklo v Mezopotámii (dnešný Irak), vynašli ho Sumeri a zapisovali sa ním obchodné zmluvy, zákony, náboženská ale aj umelecká literatúra.

Na hodine sme si porozprávali aj o starobylom anonymnom epose, zapísanom na hlinených tabuľkách – Epos o Gilgamešovi, ktorý patrí k najstarším básnickým dielam svetovej literatúry a zároveň najznámejším literárnym pamiatkam mezopotámskeho písomníctva.

Hodina ubehla veľmi rýchlo a na jej konci sme mohli konštatovať, že naši „pisári“ môžu byť na svoje “diela“ právom hrdí.

Mgr. M.Hečková

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Vo štvrtok 10.3.2016 sme realizovali školské kolo literárnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Žiaci boli rozdelení do troch kategórií podľa veku. Víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách:

1.kategória: 2.-4.ročník
Prvé miesto v prednese poézie získal Franko Vista z 2.A triedy, v prednese prózy sa na 1.mieste umiestnil Dávid Zvedela z 3.A triedy.

2.kategória: 5.-6.ročník
V poézii 1.miesto obsadila Agáta Polonská z 5.A triedy, v próze 1.miesto získala Zuzana Cíferská z 5.B triedy.

3.kategória: 7.-9.ročník
Radoslav Kuník z 8.B triedy obsadil 1.miesto v prednese poézie a Erik Ženiš zo 7.A triedy získal 1.miesto v prednese prózy.
Všetci títo žiaci postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v piatok 18.3.2016 v ZŠ Častej.

Víťazom školských kôl srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým účastníkom za pekný prednes a umelecký zážitok!

Šaliansky Maťko

Vo štvrtok 17.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže Šaliansky Maťko (umelecký prednes slovenskej povesti). Súťažilo sa v troch kategóriách. V 1.kategórii 2. a 3.ročník prvenstvo získala Mia Lišková z 2.A triedy, v 2.kategórii sa na 1. mieste umiestnila Agáta Polonská z 5.A triedy a v 3. kategórii 6. a 7.ročník prvé miesto patrí Sofii Kameschovej zo 7.A triedy. Tieto žiačky postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 20.1.2016 v CVČ v Pezinku.

Srdečne blahoželáme!

Čas ubehol rýchlo a my sme sa dočkali okresného kola súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa konalo 20.1.2016 v CVČ v Pezinku. Súťaže sa zúčastnilo 29 detí z 13tich škôl, konkurencia bola silná.
Dievčatá sa vzorne a poctivo pripravovali na prednes povesti spolu so svojimi pedagógmi ale aj rodičmi. A že ich námaha nebola zbytočná, o tom svedčí aj 3. miesto v 1.kategórii, ktoré suverénne obsadila naša najmladšia súťažiaca, Mia Lišková, z 2.A triedy. Všetky tri žiačky boli vynikajúce, ich prednes bol chvályhodný a môžu byť právom na seba hrdé!

Srdečne gratulujeme!

Návšteva SND v Bratislave

V sobotu 7.11. 2015 sa žiaci 2.stupňa (7., 8. a 9.ročník) zúčastnili divadelného predstavenia Labutie jazero v novej budove SND v Bratislave. Balet zaujal žiakov a boli z predstavenia nadšení a obohatení o ďalší kultúrny zážitok. O príjemnú atmosféru sa po celý čas starala pani učiteľka Janogová.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »