Literárne a spoločensko-vedné aktivity 2016/2017

Maratón tak trochu inak…

V našej škole sa v tomto školskom roku po prvýkrát zapojili do čitateľskej súťaže s názvom Čítajme si!. Pridali sme sa tak k mnohým základným i stredným školám na Slovensku, aby sme prekonali čitateľský rekord z minulého roku, čo sa nám aj úspešne podarilo:)))

Posledný májový deň, 31.5.2017, sme zorganizovali v našej škole čitateľský maratón, ktorého sa zúčastnilo 166 našich detí-od tých najmenších až po najstarších žiakov. Všetky deti čítali veľmi pekne a s radosťou. Odmenou im bola pekná záložka a malá sladkosť. Našu akciu prišli podporiť aj milé a ochotné tety knihovníčky z mestskej knižnice, ktoré nám pri čítaní s deťmi veľmi rady pomohli, za čo im od nás patrí veľká vďaka! Veríme, že sa deťom tento maratón páčil a znovu si ho rady zopakujú o rok v ešte hojnejšom počte!

Po stopách krutej minulosti, na ktorú by sme nikdy nemali zabudnúť

Dvadsiaty apríl 2017 pravdepodobne zostane v mysliach našich ôsmakov a deviatakov pomerne dlhý čas. V tento deň sme sa vybrali na exkurziu do neveľkého mestečka Sereď, ktoré ešte donedávna bolo známe najmä vynikajúcou pečivárňou Sedita. Od minulého roka sa dostalo do povedomia ľudí novootvoreným Múzeom židovského holokaustu, ktoré bolo hlavným cieľom našej exkurzie.

Najprv sme sa však zastavili v spomínanej pečivárni, kde sme si pomaškrtili na všelijakých dobrotkách a kúpili sme aj nejaké sladkosti pre najbližších. Odtiaľ naše kroky viedli do Múzea židovského holokaustu. Po príchode tam sme mali pocit, akoby sme sa ocitli úplne v inom svete. Vo svete ľudskej zloby, nenávisti, temna a krutosti. Pri pohľade na päť barakov nám viacerým prechádzal mráz po chrbte. Práve v nich totiž v 50.rokoch minulého storočia nacisti sústredili Židov s cieľom likvidácie. Stáli sme na mieste bývalého pracovného a koncentračného tábora v období riešenia židovskej otázky na Slovensku. A tým definitívnym riešením bolo systematické vyvražďovanie židovského obyvateľstva-mužov, žien i detí. Bohužiaľ, rozhodli o tom aj naši vtedajší politickí predstavitelia na Slovensku.

Ako sme sa dozvedeli od pána sprievodcu, v tomto tábore v Seredi bolo zavraždených 44 Židov, mnohí ďalší zomreli na následky úrazu, podvýživy, fyzického vyčerpania či choroby. A tí, ktorí toto besnenie prežili, podávajú svedectvo.

Na záver sme mali možnosť zúčastniť sa krátkej prednášky spojenej s prezentáciou-výpoveďami mužov i žien, ktorí prežili hrôzy 2. svetovej vojny. Vidiac a počúvajúc ich, nejednému z nás sa kotúľali po tvári slzy.

Aj napriek tomu, že nám do smiechu vôbec nebolo a mali sme po ceste domov nad čím premýšľať, sme všetci vďační za možnosť byť tam-na mieste, ktoré je nielen bolestnou pripomienkou krutosti človeka k človeku, ale aj takým dvihnutým prstom, aby sme nikdy nezabudli na túto časť aj našich dejín a vždy odsúdili akúkoľvek formu násilia páchaného na ľudskej bytosti.

 Ako sme hodovali na Kráľovej

3.júna 2017 bolo Kráľovské hodovanie v našej Modre. Žiaci literárno-dramatického krúžku sa na ňom predstavili s divadielkom pod názvom Majina liečivá lekáreň. Všetkým našim malým  hercom ďakujeme za krásne zvládnuté vystúpenie a  želáme veľa ďalších úspechov na javisku. Boli ste úžasní.

Úspech v Častej

17.3.2017 sa konalo okresné kolo prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v základnej škole v Častej. Súťaže sa zúčastnilo veľké množstvo detí z okolitých základných škôl a 8-ročných gymnázií. Žiaci súťažili v troch kategóriách podľa veku, ktoré boli rozdelené podľa poézie a prózy. Aj napriek vysokej účasti súťažiacich sme zaznamenali úspech v podobe 3.miesta v 1.kategórii v prednese prózy zásluhou nášho žiaka Eliana Máasza zo 4.B triedy.
Elianovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v jeho literárnej kariére:)))

Opäť je tu čas Hviezdoslava…

6.3. 2017 sa v našej škole konalo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, do ktorého postúpili tí najlepší a víťazi triednych kôl. Deti boli rozdelené do troch kategórií podľa veku. Prvú kategóriu tvorili žiaci 2.-4. ročníka, v druhej kategórii boli zastúpení žiaci 5.-6. ročníka a tretia kategória patrila žiakom 7.-9. ročníka.
Všetky súťažiace deti vydali zo seba maximum, ale do okresného kola opäť mohli postúpiť iba víťazi školského kola, ktorými sa stali za prvú kategóriu: Žofia Ciferská a Elian Maáz, v druhej kategórii obsadili prvé miesta žiaci 5.A triedy: Timea Holekšiová /próza/ a Matúš Chalabala /poézia/. Prvé priečky v 3. kategórii patria Emke Brunovskej zo 7.A triedy v poézii a Norike Maticsekovej z 9.A triedy v próze.
Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 17.3.2017 v ZŠ Častá.
Okrem cien si všetky zúčastnené deti odniesli zo súťaže sladkú odmenu. P. O. Hviezdoslav by mal z nich určite radosť!
Všetkým deťom ďakujeme za účasť a tešíme sa opäť o rok na stretnutie s Hviezdoslavom.

Úspech v Častej

15.11.2016 sa v ZŠ Častá konal ďalší rok olympiády zo slovenského jazyka a my sme sa ho tiež zúčastnili. Tentokrát s úspešným koncom! Našu školu reprezentovala Natália Šalgová, žiačka 9. ročníka, ktorá si svojimi vedomosťami zo slovenského jazyka a bohatou slovnou zásobou suverénne vybojovala krásne 3. miesto. Natália vyniká aj v športových disciplínach, a preto jej rozprávanie o futbale nerobilo žiaden problém:)))
Všetci srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

Jana Eyrová – návrat do minulosti

Školský rok sa pomaličky začal rozbiehať a naši žiaci na 2. stupni už majú za sebou prvé divadelné predstavenie v tomto školskom roku. V utorok 18.10. sa spoločne s pani učiteľkami 2. stupňa vybrali na činohru azda najslávnejšieho románu rovnako slávnej spisovateľky Charlotte Brontëovej – Jana Eyrová.
Kto by nepoznal príbeh o osudovej láske a temných tajomstvách, ktoré sa skrývajú za múrmi starého rodinného sídla? Román Jane Eyrová, ktorý napísala spisovateľka pod pseudonymom v roku 1847, neustále nadchýna divákov v mnohých filmových, televíznych a divadelných adaptáciách.
A verte, že nadchla aj našich žiakov! Plní zážitkov odchádzali domov a na druhý deň v škole mali o čom rozprávať svojim spolužiakom. Sme radi, že Jana Eyrová je populárna aj dnes – v 21.storočí!
Tešíme sa opäť na budúce stretnutie a nový kultúrny zážitok:))))

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »