Literárne a spoločensko-vedné aktivity 2017/2018

Ypsilon – slovina je hra

O tom, že slovenčina je nielen krásna, ale aj ťažká, sa presvedčili aj niektorí naši žiaci v súťaži Ypsilon- slovina je hra. Zapojili sme sa do 1. ročníka tejto „slovenčinárskej“ súťaže a určite sme neľutovali! Výsledok? Všetky deti boli nadmieru úspešné, niektoré z nich dosiahli až 95% úspešnosť. Všetkým účastníkom súťaže srdečne blahoželáme a každý z nich si domov odnáša krásny diplom za účasť.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže a určite si dáme repete:)))

„Častovská“ slovenčina

Ďalšou olympiádou, ktorá sa konala, bola olympiáda zo slovenského jazyka, ktorej sa zúčastnila víťazka školského kola, Stella Pražáková z 9.A. Ako už tradične, aj tento školský rok (10.ročník) sa okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka konalo v ZŠ Častá. „Zmerať“ svoje vedomosti z rodného jazyka si prišlo 10 detí z rôznych škôl pezinského okresu. Ako to už býva, prvé miesto môže získať iba jeden. My sme ho síce nezískali, ale naša žiačka sa zaradila medzi úspešných riešiteľov a získané poznatky sa jej určite zídu pri stredoškolskom štúdiu.

Stelle srdečne gratulujeme a ďakujeme milým pani učiteľkám zo ZŠ Častá za príjemnú atmosféru a sladké pohostenie.

Šaliansky Maťko prišiel znovu medzi nás…

Tak, ako každý rok, aj tento rok sa konalo okresné kolo literárnej súťaže Šaliansky Maťko – umelecký prednes povesti. A my sme tam, samozrejme, boli tiež. Zo školského kola postúpili tí najlepší žiaci – žiačky Mia Lišková a Matilda Kovácsová. Mia reprezentovala 1. kategóriu a Matilda 3. kategóriu. Obe dievčatá vydali zo seba maximum a podali pekný výkon. Mia Lišková obsadila krásne 3. miesto v 1. kategórii a odniesla si diplom a malé darčeky.
Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v ďalších ročníkoch prednesu povestí Šaliansky Maťko.

Hviezdoslavov Kubín

Koncom februára sa konala súťaž školského kola Hviezdoslavov Kubín.Výsledky v 1. kategórií:

Poézia
1. miesto – Gréta Polonská 3.A
2. miesto – Ella Radičová 3.A
3. miesto – Peter Juran 2.B

Próza
1.miesto – Alžbeta Bližnáková 4.A
2.miesto – Žofia Ciferská3.B
Ladislav Jenčík 3.B
3.miesto – Klára Brazdovičová 3.B
Mia Lišková 4.A

Všetkým umiestneným blahoželáme!

V okresnom kole našu školu reprezentovala Alžbeta Bližnáková a Gréta Polonská, ktorá získala 2. miesto.

Stretli sme sa s pánom Hevierom

Vo štvrtok 19. apríla 2018 do Modry zavítal spisovateľ Daniel Hevier na pozvanie paní knihovníčok modranskej knižnice. Veľmi zaujímavým a vtipným spôsobom nám predstavil svoje spomienky z detstva a mladosti prostredníctvom hovoreného slova, piesní a hry na klavíri. Zoznámil nás aj so svojou novou knihou s názvom Chyméros, s ktorou sa postupne rozlúči s detskými čitateľmi. Netreba však smútiť, pretože chystá až deväť dielov tejto knihy, takže určite sa máme na čo tešiť.
Ďakujeme pánovi spisovateľovi za prijatie pozvania medzi nás, pekné chvíle strávené s nami a želáme mu veľa úspechov a dobré zdravie!

Pán Hevier, nech Vám to ešte dlho „píše.“

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »