Prírodovedné aktivity 2015/2016

Chemická olympiáda

12.2. 2016 sa v našej škole konalo školské kolo CHO, do ktorého postúpili žiaci, ktorí úspešne absolvovali domáce kolo. Úspešnými v školskom kole boli traja žiaci, a to Natália Hajnovičová z 9.B získala 1.miesto, Michal Horniaček taktiež z 9.B obsadil 2.miesto a na treťom mieste skončila Ema Kukumbergová z 9.A triedy. Všetci traja postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo v našej škole 10.3.2016. Zúčastnili sa ho aj žiaci zo základných škôl z Pezinka, gymnázia a tiež aj zo základnej školy z Báhoňa. N.Hajnovičová a M.Horniaček, ktorí boli úspešní riešitelia v školskom kole, v okresnom kole obsadili pekné 5. a 6. miesto.
Našim súťažiacim srdečne blahoželáme!

Obvodné kolo Matematickej olympiády

Kategória MO5

Žiaci 5. ročníkov sa zúčastnili 19.januára 2016 Obvodného kola MO. Spomedzi 40 žiakov sa úspešnými riešiteľmi stali na 6.mieste Martina Tóthová, 5.A a 9.mieste Mária Staňová, 5.A.
Výborne sa umiestnili aj Matilda Nicol Kovácsová, 5.A a Ema Tóthová, 5.A na 18.mieste a Agáta Polonská 5.A na 39.mieste.

Pytagoriáda

V dňoch 8. a 9. 12 2015 sa žiaci zapojili do 37. ročníka Pytagoriády.
Gratulujeme úspešným riešiteľom:
Kategória P3: Nikolas Moroz, Matúš Stáňa, Elian Máasz, Adam Brimich, Denis Michael Kintler
Kategória P4: Zuzana Viktória Voštinárová, Karolína Matlovičová, Maroš Michalík, Karin Horváthová
Kategória P5: Mária Staňová, Nataniel Moroz
Kategória P6: Pavol Griger, Sebastián Bartoš
Kategória P8: Matúš Knurovský, Jozef Peško, Adrián Kičin

Testovanie Komparo

Štvrtok 12.11.2015 sa žiaci 8. a 9. ročníkov zúčastnili testovania Komparo.

Festival vedy a techniky 2015

Utorok 10.11.2015 sa žiaci 7. a 8. ročníkov zúčastnili Festivalu vedy a techniky 2015 v Bratislave, organizuje AMAVET klub 944.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »