Prírodovedné aktivity 2016/2017

Deň zdravej výživy

16.10. 2016 počas 2.vyučovacej hodiny si žiaci pochutia s triednymi učiteľmi na zdravej desiate, ktorú si prinesú. A takto si naše deti, malé i veľké, pochutnávali na zdravých „maškrtách“, ktoré im pripravili rodičia…niektorí  si potrápili svoje pekné hlavičky kvízom o zdravom životnom štýle :))) Žiaci to zvládli na výbornú.

Vedeli by ste odpovedať na otázky aj vy?
Kvíz o potravinách, živinách, vitamínoch a zdravom životnom štýle »

Nová učebňa fyziky

V Základnej škole Vajanského po modernizácií tried, chodieb a celej budovy školy pokračujeme aj skrášľovaním odborných učební. Začali sme učebňou fyziky, cez letné prázdniny dostane krajší výzor aj učebňa chémie a potom biológie. Najprv sa v triede rozobrali a vyhodili staré lavice, stoličky, katedra a nábytok. Učebňa zrazu pôsobila prázdno  a smutne. K slovu sa však dostali robotníci. Učebňu vymaľovali, vyhodili staré linoleum, opravili podlahu a nalepili nové krajšie linoleum. Namontoval sa nový projektor a plátno na premietanie. Do čistučkej triedy potom pribudli nové lavice a stoličky, moderná katedra aj skrinky na pomôcky. Nakoniec sme triede dali poriadny „fyzikársky“ výzor zavesením plagátov, opravou vitrín a rozložením pomôcok.

Žiaci sa z novej učebne tešia, radi tam chodia a dúfame, že ich aj nový pekný priestor bude motivovať k učeniu a získavaniu nových vedomostí. Tak ako ich nabáda aj výrok Alberta Einsteina: „Radosť vidieť a rozumieť je najkrajší dar prírody.“

Výhodou nových lavíc je variabilnosť, a tým lepšie využitie učebne pri rôznych príležitostiach, čo sme využili aj na nedávnom Dni otvorených dverí.

Aj naši žiaci sú šikovní v matematike a chémii

V okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda získal krásne 1.miesto Kamil Baňas zo 4.A triedy a v okresnom kole chemickej olympiády na domácej pôde obsadil pekné 3.miesto žiak z 9.A triedy, Michal Koník.
Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

Okresné kolo Pytagoriády

Kamil Baňas 4.A

Poznávame Slnečnú sústavu

Naši štvrtáci v rámci prírodovedy a pracovného vyučovania, pod vedením pani učiteľky T. Uhrovej a T. Michálkovej, vytvorili pekné projekty, na ktoré môžu byť všetci právom hrdí. Deti pracovali na projektoch individuálne alebo vo dvojici či v skupinkách. Výsledkom boli projekty znázorňujúce planétu Zem a celú Slnečnú sústavu. Veď napokon, posúďte sami:)))

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »