Prírodovedné aktivity 2017/2018

Boli sme úspešní v chémii

V piatok 23.3.2018 sa v našej škole konal 54. ročník okresného kola chemickej olympiády. Do tohto kola postúpili úspešní riešitelia domáceho a školského kola. V zrekonštruovanej učebni chémie sa zišlo 14 úspešných riešiteľov zo základných škôl a osemročných gymnázií okresu Pezinok.
Olympiáda pozostávala z 2 častí: teoretickej a praktickej. Na obidve časti mali súťažiaci 120 minút. Naše deviatačky sa umiestnili takto: Kristína Jurkáčková skončila ako úspešná riešiteľka na 10.mieste a jej spolužiačka z 9.A triedy, Stella Pražáková, na krásnom 2.mieste.
Obidvom dievčatám srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Festival vedy a techniky

V piatok 20. apríla 2018 sa naši siedmaci, ôsmaci a deviataci zúčastnili prednášky o družiciach a vesmíre v KDĽŠ v rámci Festivalu vedy a techniky. Po prednáške mali možnosť pozrieť si rôzne modely nových technológií, ktoré možno raz v budúcnosti poslúžia ľudstvu. Z našej školy sa nám predstavil žiak 5.A triedy Adam Brimich, ktorý zostrojil fúkač na ochladenie vzduchu. Jeho vynález bol veľmi zaujímavý a veríme, že ho aj raz v živote zrealizuje:)))
Želáme všetkým mladým nadšencom a vynálezcom veľa úspechov a nových nápadov!