Protidrogová prevencia

Spolupráca s Centrom výchovy a protidrogovej prevencie so sídlom v Pezinku

Koordinátormi sú:

Mgr. Mária Šíma-Juríčková (I.st.),
Mgr. Jana Nandoryová (II.st.).

Náplň protidrogovej prevencie:

– získavanie nových poznatkov v oblasti zdravého životného štýlu, výživy
– žiaci zo 7. a 8. ročníkov tvoria rovesnícke skupiny, ktoré s CVaPP spolupracujú
– žiaci z týchto skupín informujú svojich spolužiakov na hodinách občianskej/etickej výchovy

Koordinátori sa pravidelne zúčastňujú stretnutí, na ktorých absolvujú vzdelávacie programy, zamerané na zdravý životný štýl, šikanovanie v škole, anti stresový program, komunikačné schopnosti, násilie na deťoch a ženách…

informačný materiál pre rodičov:

www.medicus.sk/FAQ/drogy.htm »

Žiaci I. stupňa sa zúčastňujú stretnutí environmentálnej výchovy v stredisku v Harmónii. Tieto stretnutia organizuje Centrum Výchovy a proti drogovej prevencie v Pezinku.