Športové aktivity 2013/2014

Reprezentácia školy a mesta v partnerskom meste Hustopeče

V dňoch 6.a 7.11.2013 sa žiaci ZŠ Vajanského a ZŠ Ľudovíta Štúra v Modre zúčastnili športového podujatia v meste Hustopeče na Morave v rámci vzájomnej spolupráce a družby s týmto mestom.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: mladší a starší žiaci a v športových disciplínach: futbal a vybíjaná. Chlapci reprezentovali naše školy vo futbale, dievčatá vo vybíjanej. Na toto športové podujatie sa pripravovali zodpovedne a poctivo na hodinách telesnej výchovy, ako aj na športovom krúžku. Ich námaha a drina nevyšli nazmar, o čom svedčia ich výsledky a celkové umiestnenie.

Chlapci v kategórii mladší žiaci sa umiestnili na 2.mieste, starší žiaci skončili na 3.mieste. Dievčatá – mladšie žiačky získali 3.miesto, staršie žiačky suverénne obhájili prvenstvo. Každé víťazné družstvo získalo veľmi pekný a hodnotný pohár a tiež každý člen družstva dostal veľkú sladkú odmenu v podobe čokolády Milky.

Naši žiaci si vymenili aj menšie darčeky so žiakmi z družobných miest a škôl-Hustopeče a Benátok nad Jizerou. Taktiež mali možnosť spoznať krásy Moravského kraja pri návšteve jaskyne Macocha a previezť sa loďkou. Aj napriek únave boli plní nových zážitkov a bohatší o nové skúsenosti. Už  teraz sa tešia na budúci školský rok, kedy sa podobné športové podujatie a priateľské stretnutie bude konať u nás v Modre.

Okresné kolo vo vybíjanej

20.marca 2014 sa konalo okresné kolo vo vybíjanej v Pezinku.Naše piatačky a šiestačky sa umiestnili na 1.mieste.

Gratulujeme!

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »