Športové aktivity 2015/2016

Atletika – Obvodné kolo

19.5.2016 sa naša škola zúčastnila Obvodného kola v atletike. Dosiahli sme pekné výsledky. Družstvo chlapcov v zložení Dvorák Branislav, Budinský Miroslav, Fodor Michal, Bobák Kristián, Šarvári Ladislav, Rubín Richard, Kuník Radoslav a Gatyáš Marek, skončili na 3. mieste.

V individuálnych disciplínach sme dosiahli tieto výsledky:

Beh na 60m – Dvorák Branislav, 2. miesto
Skok do diaľky – Dvorák  Branislav, 1. miesto a postup na kraj
Vrh guľou – Šarvári Ladislav, 2. miesto
Hod kriketkou – Fodor  Michal, 3. miesto
Skok do výšky – Budinský Miroslav, 1. miesto a postup na kraj

Ako vidieť v technických disciplínach sme sa umiestňovali na popredných miestach. Je to preto, lebo na tieto disciplíny sa môžme pripravovať v areáli školy. Čo nás odsunulo na 3. priečku sú bežecké disciplíny. Tieto nemôžeme v škole trénovať, nakoľko nám chýba atletická dráha. Podobne je na tom aj ZŠ Štúrova. Máme spojený areál a preto by nám stačil jeden ovál pre obe školy a v podstate by v poobedňajších hodinách slúžil aj pre občanov Modry.

Na bicykli bezpečne

Na súťaži Na bicykli bezpečne, ktorá sa konala 10.mája 2016 v Častej skončilo družstvo zložené zo žiakov 5.A a 5.B – Mária Staňová, Lucia Čintalová, Adam Lalinský a Andrej Hojko na 3. mieste.

Vybíjaná

V okresnom kole 16.3.2016 sa naše žiačky 2. stupňa umiestnili na 1.mieste a postupujú do krajského kola.
Gratulujeme!

19.5.2016 sa výber žiačok našej školy pod vedením p. Helda Alexandra zúčastnil krajského kola vo vybíjanej dievčat. Umiestnili sa na peknom 2. mieste, ale dievčatá sú veľmi sklamané, lebo chceli vyhrať a tým si zabezpečiť postup na Slovensko. Tiekli aj slzy. Prehrali o dve vybité hráčky so ZŠ Mierova Bratislava.

Orientačný beh

Dňa 11.mája 2016 sa uskutočnili verejné preteky „ Medzinárodný deň orientačného behu“. Preteky boli súčasťou masového podujatia v orientačnom behu a konali sa v rôznych mestách na Slovensku s cieľom zápisu do Guinessovej knihy rekordov. Podujatia sa v Bratislave na Partizánskej lúke zúčastnili aj dvaja naši žiaci z 9.A triedy. Branislav Dvorák obsadil 1.miesto a Miroslav Budinský 4.miesto.

1. kolo Pezinskej školskej ligy v orientačnom behu

Dňa 9.3.2016 sa uskutočnilo 1.kolo Pezinskej školskej ligy v orientačnom behu. V kategórii mladší žiaci (3.-5.ročník) naši žiaci obsadili pekné 2. a 3. miesto. Druhé miesto patrí Andrejovi Hojkovi z 5.B a tretie miesto obsadil Simon Kocák 5.B.

Obom súťažiacim srdečne blahoželáme!

Preteky v orientačnom behu

21.4.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili pretekov v orientačnom behu, ktoré sa konalo v motokrosovom areáli v Šenkviciach. Bolo to súčasne 3. kolo Pezinskej školskej ligy v orientačnom behu a  III. ročník o Pohár predsedu BSK v orientačnom behu a Školské majstrovstvá obvodov Pezinok a Senec.

Pretekali družstvá aj jednotlivci.

Jednotlivci:
V kategórii mladšie žiačky sa Martinka Tóthová umiestnila na 2. mieste a bodovala do Pezinskej školskej ligy, jej sestra Ema Tóthová skončila na peknom 4. mieste a tiež získala body do ligy.
V kategórii starší žiaci sa Radoslav Kuník umiestnil na 3. mieste a tým si zabezpečil postup na krajské kolo.

Družstvá:
Naše družstvo v zložení: Hojko Andrej, 5.B  trieda, Kuník Stanislav Aurel, 6.A , Kuník Radoslav, 8.B, Dvorák Branislav, 9.A   obsadilo 3. miesto.

Vianočný turnaj v stolnom tenise

Dňa 15.12. 2015 sa v spolupráci s Centrom voľného času v našej škole uskutočnil 2. ročník Vianočného turnaja mladších a starších žiakov v stolnom tenise. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii mladších žiakov sa na 1.mieste umiestnil Lukáš Mosnák, 2. miesto si vybojoval Filip Čík a 3. miesto patrí Samuelovi Číkovi. V kategórii starších žiakov prvenstvo získal Michal Fodor, 2.miesto patrí Ondrejovi Kubincovi a na 3. mieste sa umiestnil Martin Schon.
Turnaj sa niesol v príjemnej vianočnej atmosfére. Ceny pre všetkých účastníkov poskytlo CVČ. Veríme, že vznikla nová tradícia, ktorá bude pokračovať a rozvíjať sa aj naďalej.

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o realizáciu a priebeh tejto akcie, vyjadrujeme veľkú vďaku.

Stretnutie družobných miest

Modra – Hustopeče – Benátky nad Jizerou

V dňoch 30.9. – 1.10.2015 sa žiaci našej školy zúčastnili Stretnutia družobných miest v Benátkach nad Jizerou. Bol to športový turnaj medzi družobnými mestami Modra – Hustopeče – Benátky nad Jizerou.

Žiaci súťažili v kategóriách:

Chlapci – futbal + florbal – mladší a starší žiaci.
Dievčatá – prehadzovaná + florbal – mladšie a staršie žiačky.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »