Výtvarné aktivity 2015/2016

Ľudovít Štúr

Naša škola sa pripojila k oslavám 200.výročia narodenia Ľ. Štúra a k celomestským oslavám tohto výročia a zorganizovala celoštátnu výtvarnú súťaž pod názvom „Portrét Ľudovíta Štúra“. Obdržali sme viac ako 200 výtvarných prác zo základných škôl z celého Slovenska. Garantom celej súťaže bol pán Peter Cpin – vynikajúci ilustrátor detských kníh, ktorý bol zároveň aj predsedom odbornej poroty. Počas hlavnej turistickej sezóny boli práce vystavené na rôznych miestach v exteriéri nášho mesta. V súčasnosti si tieto práce môžete pozrieť v galérii na prvom poschodí školy.

Dňa 7. januára 2016 odvysielalo Rádio Regina – Bratislava rozhovor s organizátorkami súťaže Portrét Ľudovíta Štúra – našimi pani učiteľkami Šimovou-Juričkovou a Markovičovou. V nahrávke na otázky odpovedajú aj žiačky našej školy, ktoré boli v tejto súťaži ocenené.