Výchovný poradca: PhDr.Lýdia Fuňová
Kontakt: poradca.vajmo@gmail.com

Monitor »

Prihlášky na stredné školy »

Prijímacie pohovory na stredné školy »

Aktuálnu verziu publikácie Ako na strednú školu so zoznamom všetkých Slovenských stredných škôl si môžete nájsť na stránkach ÚIPŠ (Ústav informatizácie a prognóz školstva).

Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach: