Prijímacie pohovory na stredné školy

Termíny

Talentové skúšky na SŠ:

15.3.-30.4.2020

Prijímacie pohovory na SŠ aj na 8-ročné gymnáziá:

1. kolo:
Prvý termín:  11.05. 2020
Druhý termín: 14.05. 2020

2. kolo:
16. 06. 2020