Prijímacie pohovory na stredné školy

Termíny

Talentové skúšky na SŠ:

15.3.-30.4.2020

Prijímacie pohovory na SŠ aj na 8-ročné gymnáziá:

1. kolo:
Prvý termín:  11.05. 2020
Druhý termín: 14.05. 2020

2. kolo:
16. 06. 2020

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »