Testovanie 9 – 2020

Testovanie 9 testuje úroveň vedomostí žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Termín tohtoročného testovania: 01. 04. 2020

Náhradný termín:

Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.