Testovanie 9 – 2020

Testovanie 9 testuje úroveň vedomostí žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Termín tohtoročného testovania: 01. 04. 2020

Náhradný termín:

Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »