Internetová žiacka knižka

Link na internetovú žiacku knižku: moja.skolanawebe.sk/skola/zsvajanskehomodra »

Potrebné zadať meno a heslo:

Meno je priezvisko (môže za ním byť aj číslo).
Heslo vygenerované systémom dostali rodičia od triednych učiteliek. Ak si rodič heslo zmení, nevie ho obnoviť ani administrátor! Preto je potrebné zadať po prihlásení mailovú adresu, na ktorý vám systém v prípade potreby vygeneruje a zašle nové heslo.

 

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »