FYZIKA 7.ročník

PROJEKT 2A, 2B – MERANIE TEPLOTY V PRIEBEHU ČASU

Vybrať si jeden z projektov (druhý je dobrovoľný)

 • 2 A – Úloha:
  Merať teplotu 3 krát denne (vždy v rovnakom čase – napr. ráno o 7:00,
  poobede o 14:00, večer o 21:00) počas 5 dní. Údaje vyznačiť do tabuliek a grafov
  – jedna tabuľka a graf – ranné merania,
  – druhá tabuľka a graf – poobedné merania,
  – tretia tabuľka a graf – večerné merania,
  vypočítať priemernú rannú, poobednú a večernú teplotu (vyznačiť do príslušných grafov) a celkovú priemernú týždennú teplotu.
 • 2 B – Úloha:
  Merať teplotu počas jedného dňa každú hodinu od 8:00 do 21:00 – 14 meraní.
  Zapísať do tabuľky, vypočítať priemernú teplotu, zostrojiť graf, do grafu
  vyznačiť priemernú teplotu.

Písať rukou na výkres, úprava ako v ukážke!
GRAF – robiť rukou na štvorčekový papier ako sme robili aj na hodine a nalepiť na
výkres!
Priniesť – po prázdninách
Na hodine po prázdninách písomka.

Ukážky v pdf:

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »