Novinky

Zápis na stravovanie v šk.r. 2019/2020

Dňom 1.9.2019 nadobúda platnosť Zákon 544 /2010 Z. z. §4 ods.6 i pre žiakov Základných škôl.

Týmto oznamujeme, že tí žiaci, ktorí odovzdajú zápisné lístky na stravovanie najneskôr do 15. 6.2019, budú mať stravu od 3.9.2019.

Stravné od 2.9.2019:

  • I. stupeň = 1,21 € (dotácia 1,20 € – doplatok 0,01 € na obed)
  • II. stupeň = 1,30 € (dotácia 1,20 € – doplatok 0,10 € na obed)
  • Réžia = 6,00 €