Novinky

Zmena poplatku za školský klub

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ KAMARÁT pri ZŠ Modra Vajanského 93

OZNAM

Vážení rodičia,
Mestské zastupiteľstvo mesta Modra dňa 11.12.2019 na svojom zasadnutí schválilo Všeobecné záväzné nariadenie mesta Modra č. 4/2019, ktorým sa mení v § 4 výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských kluboch detí.

Zákonný zástupca na jedného žiaka prispieva od 01.01.2020 sumou 15,00 € mesačne.

Prosíme Vás, upravte si od januára 2020 trvalé príkazy v peňažných ústavoch, prípadne mesačne realizované úhrady zvýšte na schválenú čiastku.

Úhrada za celý školský rok 2019/2020 je 138 €:

  • september – december 2019 4 mesiace x 12 € 48 €
  • január – jún 2019 6 mesiacov x 15 € 90 €

Ďakujeme a prajeme Vám pokojné vianočné sviatky.

Modra, 16.12.2019
Mgr. Mária Malacká, riaditeľka ZŠ

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »