2% z daní

Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ v Modre Vajanského 93

Touto formou Vás prosíme o poukázanie 2% (3%) z Vašich daní pre naše združenie.

Postup na poukázanie 2% (3%) z daní:

1.  Rodičia (ZAMESTNANEC), ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní:

  • požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“,
  • priložené „Vyhlásenie“ vyplňte v bode I. Údaje o daňovníkovi a podpíšte,
  • obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte na príslušný Daňový úrad (posledný termín 30.04.2020), alebo  pošlite po dieťati škole, najneskôr do 27.04.2020. Škola zabezpečí hromadne doručenie do 30.04.2020 na príslušné Daňové úrady.

2. Rodičia (FYZICKÁ OSOBA), ktorí si sami podávajú daňové priznanie:

  • údaje z II. ODDIELU priloženého „Vyhlásenia“ použijú do tlačiva daňového priznania
  • Daňové priznanie FO typ: A – na 5. strane VIII. ODDIEL
  • Daňové priznanie FO typ: B – na 12. strane XII. ODDIEL

3. Rodičia (PRÁVNICKÁ OSOBA)

  • Daňové priznanie PO – na 12. strane VI. časť   (posledný termín podania daňových priznaní 31.03.2020)

TLAČIVO na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (PDF) »


Ak niekto z Vášho okolia necháva 2% (3%) z daní štátu, skúste ho osloviť v našom mene, prosím.

Všetkým Vám za Vašu ochotu vopred ďakujeme.

 

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »